Menu Close

Ačiū tariam iš širdies

    2017 metų vasario 7 dieną, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filiale vyko padėkos vakaras – koncertas, skirtas visiems meno mokyklos rėmėjams ir socialiniams partneriams, kurie įvairiais būdais prisideda prie meno mokykloje organizuojamų renginių – šventinių koncertų, respublikinių festivalių, konkursų ir kitų renginių įgyvendinimo.

    Dėkojame į padėkos vakarą – koncertą atvykusiems UAB „Rimdalė“ vadovams Rimui ir Daliai Čeičiams, UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“ direktoriui Alfredui Lionginui Masaičiui, individualios įmonės – parduotuvės savininkams Dijanai ir Virgilijui Penkauskams, Raseinių rajono tarybos nariui Linui Bielskiui, UAB „Profsta“ direktoriui Dainiui Šadauskiui, UAB „Skorgenes“ direktorei Viktorijai Rupšienei, UAB „Maxima X“ ir „Camira Fabrics“ deleguotoms atstovėms, Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonui Gintautui Jankauskui ir kitiems svečiams. Dėkojame individualios įmonės „Rūta“ direktorei Nijolei Vitkauskienei ir neatvykusiems rėmėjams, kurie savo gerais darbais taip pat prisideda prie meno mokyklos bei jaunųjų menininkų gerovės.

  Padėkos žodį tarė koncerto vedėja – vyresnioji fortepijono klasės mokytoja Alina Skirmantaitė ir Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Ariogalos filiale – Benediktas Siliūnas. Išreikšdami savo dėkingumą mokiniai ir mokytojai meno mokyklos rėmėjams dovanojo koncertą, kuriame švelniausiais muzikos garsais skambėjo vaikų nuoširdumas. Koncerte pasirodė pučiamųjų klasės mokiniai – fleitininkas Benas Arlauskas, saksofonininkas Astijus Stašinskis, klarnetininkas Matas Algimantas Kruvelis (mokytojas Arūnas Krištapavičius), kanklininkė Gerda Ališauskaitė (mokytoja Ramunė Jurkienė), fortepijono klasės mokinės – Kamilė Venclovaitė, Aura Vaitkutė, Klaudija Juodytė (mokytoja Alina Skirmantaitė), Evelina Dubauskaitė, Paulina Veličkaitė, Ema Andriuškaitė, Klaudija Petrauskaitė (mokytoja Džiuljeta Banienė), akordeonininkai – Monika Zakaitė, Žygimantas Dockevičius, Gabija Kaupaitytė, Malvina Jankauskaitė, Ieva Zakaitė (mokytoja Danutė Nedzinskienė), smuikininkė Emilija Kandratavičiūtė (mokytoja Danguolė Gudžiuvienė).

Ačiū tariam iš širdies!

                            Alina Skirmantaitė, Ariogalos filialo vyresnioji fortepijono mokytoja 

A A2 A3

                                                                                                

Skip to content