Menu Close

Dokumentai ir prašymai

PRAŠYMAI

Prašymas priimti mokytis

Bendra prašymo forma

Dėl užmokesčio už mokslą sumažinimo

Prašymas antram instrumentui

Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų

Prašymo šablonas darbuotojams

DOKUMENTAI IR TVARKOS APRAŠAI, TAISYKLĖS

Pedagogų etikos kodeksas

Mokinių elgesio taisyklės

Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas

Baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Stojamųjų egzamino į FŠPU programas organizavimo  tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas

Dėl atlyginimo dydžio už neformąlųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas

Atestacijos komisijos darbo reglamentas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (direktoriaus įsakymas 2020 m. sausio 31 d. Nr. V-11. ), susipažinti galima mokyklos raštinėje.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (direktoriaus įsakymas 2019 m. vasario 5 d. Nr. V-10), susipažinti galima mokyklos raštinėje.

Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Bendrosios asmens duomenų taisyklės

Turizmo renginių organizavimo aprašas

Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašas

Sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimas

Skip to content