Menu Close

Laisvos darbo vietos

RASEINIŲ MENO MOKYKLA IEŠKO SAKSOFONO MOKYTOJO

Ariogalos skyriuje

Pareigų pavadinimas:
Pučiamųjų instrumentų (saksofono) specialybės mokytojas
Darbo vieta (miestas):
Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius Vytauto g. 92a, Ariogalos m., Ariogalos miesto sen., Raseinių r. sav.
Reikalavimai:
1. Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas.

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.

3. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius.

4. Mokytojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1. dirbti saksofono specialybės mokytoju pagal formalųjį švietimą papildančią ugdymo programą, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą;

6. Mokytojas turi žinoti ir išmanyti:

6.1. lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus);

6.2. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;

6.3. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

6.4. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Funkcijos:
7. Mokytojas vykdo šias funkcijas:

7.1. užtikrina ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

7.2. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;

7.3. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų;

7.4. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms,  tinkamai organizuoja ugdymą;

7.5. ugdo remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais;

7.7. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą;

7.8. užtikrina mokinių saugumą pertraukų metu. 

Darbo krūvis:
0,5 etato (14 kontaktinių pamokų per savaitę).
Sutarties pobūdis:
Neterminuota sutartis.
Darbo užmokestis:
Atlyginimas mokamas 2 kartus per mėnesį; atlyginimo dydis priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo.

Atlyginimas – 810 Eur iki mokesčių.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

Kandidatas pateikdamas dokumentus sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi darbo konkurso organizavimo tikslais.

Atrankos data, laikas – 2023 m. birželio 21 d. 14.00 val.

Dokumentai priimami adresu:
Pretendentai gali pateikti dokumentus el. paštu  mokykla@raseiniumenomokykla.lt

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Kontaktai pasiteiravimui:

mokykla@raseiniumenomokykla.lt  8 (428) 51296; +37064980299

Skelbimas galioja iki: 2023 m. gegužės 31 d.

 

 

 

Skip to content