Menu Close

Ariogalos skyrius

1990 m. spalio mėn. 8 d. lopšelio-darželio patalpose pradėjo dirbti Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas (nuo 2017 m. Ariogalos skyrius). Mokėsi 45 mokiniai, dirbo pedagogai – Džiuljeta Banienė (fortepijonas), Varsa Liutkutė (kanklės), Renata Grigalytė (smuikas), Danutė Nedzinskienė (akordeonas, muzikos teorija, solfedis), Daiva Spudvilaitė (akordeonas).

Po metų filialas (skyrius) persikėlė į kitas patalpas, kuriose dirba ir šiandien.

2011 metais patalpos (buvęs Ariogalos vidurinės mokyklos bendrabutis) kapitališkai renovuotos ir sudarytos sąlygos mokyti 70 mokinių.  Skyriuje dirba 9 pedagogai: mokytoja metodininkė Ramunė Jurkienė (kanklės), vyresniosios mokytojos  Danguolė Raškevičienė (muzikos teorija, solfedžio), Džiuljeta Banienė (fortepijonas), vyresnioji mokytoja Danutė Nedzinskienė (akordeonas), vyresnysis mokytojas, muzikos magistras Arūnas Krištapavičius (klarnetas, saksofonas), mokytojos Alina Skirmantaitė (fortepijonas, muzikos istorija), Kristina Grockytė (dailė),  mokytoja Liudmila Bankauskienė (šokis) ir  vyresnioji mokytoja Danguolė Gudžiuvienė (smuikas).

Nuo 2016 metų skyriui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas.

Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio nedirba mokytojos – Kristina Grockytė ir Ramunė Jurkienė.

Ariogalos skyriaus metodinės grupės, vadovė Džiuljeta Banienė, dirba mokytojai Liudmila Bankauskienė, Danguolė Gudžiuvienė, Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Arūnas Krištapavičius, Kristina Saigūnė, Lijana Raginskienė, Danguolė Raškevičienė.

Fortepijono klasė 

Dirba dvi pedagogės: vyresnioji mokytoja Džiuljeta Banienė ir mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė.

Parengti respublikiniai projektai-festivaliai: „Skambioji pjesė“ (2013 m., 2015 m., 2017 m.), „Vaivorykštės juosta“(2014 m.). Mainų koncertai – su Kauno 1-ąja ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklomis.

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai: jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Jaunieji virtuozai“ (nuo 2012 m.), lietuvių ir užsienio kompozitorių pjesių konkursas „Vakaro melodijų mozaika“ (nuo 2010 m.), jaunųjų atlikėjų koncertai „Mano vasara“ (nuo 2010 m.), „Pirmasis muzikavimo pavasaris“ (nuo 1993 m.).

Parengtas pirmasis bendras menų projektas „Muzikos ir dailės sintezė“, meninė kompozicija „Skruzdėlytės nuotykis‘ (Ariogala, 2014 m.).

Jaunieji pianistai yra kasmetinio tradicinio respublikinio festivalio-maratono Kaune dalyviai (nuo 1997 m.).

Jaunieji atlikėjai aktyviai dalyvauja respublikiniuose festivaliuose: jaunųjų atlikėjų festivalis „Grojame kartu“ (Radviliškis, 2010 m.), tarptautiniame fortepijoninės muzikos festivalyje „Programinė muzika fortepijonui“ (Šiauliai, 2013 m.), respublikiniame festivalyje „Vaikystė su muzika“ (2008 m.), „Garsų išdaigos“ (Kaunas, nuo 2009 m.), respublikiniuose konkursuose: „Linksmieji pirštukai“ (2010 m., 2 vietos diplomas, 2012 m., nominacija S. Jurkšaitytei), „Linksmos natos“ (Daugai, 2013m. S. Jurkšaitytei 2 vietos diplomas), jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“ (Lazdijai, 2011 m .- diplomas M. Švenčionytei, 2014 m. padėkos), jaunųjų atlikėjų konkurse-seminare „Sentimentai valsui“ (Daugai, 2013 m.), fortepijoninių ansamblių konkurse „Skambinu su draugu“(2010 m .- laureato diplomai, nominacija A. ir S. Jurkšaitytėms, 2011m. –  diplomai A. ir S. Jurkšaitytėms, F. Andriuškaitei, A. Nacevičiūtei, 2015 m.- diplomas K. Petrauskaitei, G. Veličkaitei, G. Laurinavičiūtei), jaunųjų pianistų konkursas „Skambioji klaviatūra“ (Kaišiadorys, 2015 m.), jaunųjų atlikėjų instrumentinių ansamblių festivalis „Karamelė“ (Kelmė, 2011 m.).

Mokytojos parengė mokinius koncertams, kurie vyko Lietuvos meno mokyklose: fortepijoninių pjesių konkursas (Raseiniai, 2012), koncertai  Zyplių dvare „Praeitį į dabartį pakvietus“ (2013) , „Vabaliukai“ (Šakiai, 2014).

Pučiamųjų instrumentų klasė

Pučiamaisiais instrumentais – fleita, klarnetu, saksofonu moko groti vyresnysis mokytojas Arūnas Krištapavičius.

Kasmet mokiniai vyksta į respublikinį muzikos ir meno mokyklų kamerinio muzikavimo festivalį „Garsų išdaigos“. Pučiamųjų instrumentų klasė  paruošia mišrius ansamblius su akordeonininkais ir vyksta į šalies akordeonininkų festivalį „Pavasario spalvos“. Mokytojo Arūno Krištapavičiaus mokiniai  VII tarptautiniame vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų  ansamblių festivalyje – konkurse „Pavasario trimitai 2013“ Plungėje, užėmė trečiąją vietą.

pu2iamieji 2

Šokio klasė

2012 m. įsteigtoje klasėje pradėjo dirbti mokytoja Liudmila Bankauskienė.

Mokiniai džiugina tėvelius ir žiūrovus savo gražiais pasirodymais. Domantas Mūras ir Ieva Matulevičiūtė Sportinių šokių konkurse „Kėdainių ruduo“ laimėjo 4-ą vietą, sportinių šokių varžybose „Dzūkijos taurė“ – 4-ą vietą, konkurse „Šypsena- 2014“ – 6 -ą vietą, konkurse „Sostinės taurė – 2015“ – 6-ą vietą. Mokiniai dalyvavo Tarptautiniuose sportinių šokių festivaliuose „Rudens taurė – 2014“, „Kėdainiai open – 2015“, „Gintarinė pora – 2015“.

2015 m. dirbo mokytojas Vytautas Bankauskas.

3

Akordeono klasė

Nuo įsikūrimo pradžios groti akordeonu mokė vyresnioji mokytoja Danutė Nedzinskienė. 

Mokiniai dalyvauja įvairaus lygio festivaliuose, šventėse, koncertuose. Mokiniai mėgsta ansamblinį grojimą, mišrias muzikavimo grupes.

Nuo 2019-2020 mokslo metų pradžios iš darbo išėjus mokytojai Danutei Nedzinskienei, pradėjo dirbti akordeono mokytoja Kristina Saigūnė.

 

ariogala akordeonistai

 

Kanklių klasė (2017 m. rugsėjo mėn. klasė uždaryta)

Liaudies instrumentų skyriuje dirbo kanklių mokytoja metodininkė Ramunė Jurkienė.

Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio mokytoja Ramunė Jurkienė nedirba.

 

Dailės klasė

2011 metais buvo įkurta dailės klasė, kurioje pradėjo dirbti vyresnioji mokytoja Gitana Evseičikaitė. Nuo 2013 m. dirbo mokytoja Kristina Grockytė, 2017 m. spalio mėnesį pradėjo dirbti mokytoja Lijana Raginskienė.

Dailės skyriuje veikia dvi ugdymo programos: pradinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programa. Pradinio ugdymo programoje mokoma linijos, spalvos ir formos plastinės raiškos dalykų. Pagrindinio ugdymo programoje mokoma grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos, kompozicijos pagrindų, mokiniai supažindinami su meno istorija, sudaromos sąlygos meninei saviraiškai. Vasaros metu vyksta kūrybinė praktika (pleneras).

Mokslo metų eigoje mokiniai dalyvauja rajoniniuose ir respublikiniuose kūrybinių darbų konkursuose, edukacinėse programose, rengia kūrybines parodas savo mokyklos patalpose, darbai eksponuojami ir kitose įstaigose.

Dailės skyriaus mokiniai glaudžiai bendradarbiauja su muzikos klasių mokytojais, rengia bendrus projektus ir juos pateikia plačiai visuomenei.

                   Smuiko kla

Jaunosios smuikininkės džiugina savo grojimu tėvus, klasės draugus, miestelio bendruomenę.

Jos koncertuoja kultūros centre, viešojoje bibliotekoje, vaikų lopšelyje-darželyje, dalyvauja „Muzikos gatvės“ dienose Ariogaloje, Kaune, meno mokykloje organizuojamuose renginiuose, šventėse, akademiniuose koncertuose, vyksta į respublikinius renginius, festivalius. Tradicija tapo kasmetiniai gamų konkursai „Mikliausi pirščiukai“, techniškojo atlikimo-etiudų varžytuvės su kanklių klasės mokinėmis.

Treti metai iš eilės smuiko klasės mokinės vyksta į dviejų dienų instrumentinio muzikavimo stovyklą A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejų Vilkijoje (Kauno r.), kur smuikavimo paslapčių mokosi kartu su LMTA docentu E.Vyčinu.

Smuikininkės ne tik griežia solo, bet muzikuoja ir su kitų instrumentų specialybių mokiniais kameriniuose ansambliuose,  smuikininkų ansamblyje, griežia duetuose.

Smuiko klasės mokytoja Danguolė Gudžiuvienė džiaugiasi mokinių noru plėsti koncertinį repertuarą, bičiuliškais tarpusavio santykiais ir laisvalaikiu su muzika.

                                                                          

Muzikos teorijos klasė

Nuo 1993 m. dirba vyresnioji mokytoja Danguolė Raškevičienė. Mokomas dalykas – muzikos rašto ir kultūros pažinimas 1–3 klasės, solfedžio pamokos 4-7 klasės. Mokytojos darbo tikslas atskleisti muzikos rašto reikšmę ir padėti mokiniui realizuoti save muzikinėje veikloje ir kiekvienoje amžiaus grupėje išryškinti vaiko individualius gebėjimus. Daug metų mokytoja Danguolė dirbo su jaunučių ir jaunių chorais ir dalyvaudavo visuose skyriaus rengiamuose koncertuose, visuomenei skirtuose renginiuose, festivaliuose, giedodavo bažnyčioje. 2014 m. merginų vokalinis ansamblis dalyvavo rajoniniame ir zoniniame ,,Dainų dainelės” konkurse. Kiekvienais metais išvažiuodavo į edukacines keliones, Kauno muzikinį teatrą. Nuo praėjusių metų su jaunučių choru dirba ir muzikos istorijos pamokas veda mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė.

ariogala, raškevičiene

Skip to content