Menu Close

,,Ateina muzika“

 

Šiais mokslo metais Raseinių meno mokyklą baigė 39 šių specialybių mokiniai: fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo ir teatrinio ugdymo.

Šios laidos ugdytiniai puikiai mokėsi, pasiekė daug gerų rezultatų konkursuose, festivaliuose, daug koncertavo, garsindami Meno mokyklą ir Raseinių rajoną.

Chorinio dainavimo mokinės, vadovaujamos mokytojos ekspertės dr. Jūratės Daugėlienės, dalyvavo Lietuvos televizijos konkursuose ,,Dainų dainelė“ ir respublikiniuose dainavimo konkursuose ,,Vyturiai ir vyturėliai“, kuriuose buvo apdovanotos laureatų, I vietų diplomais.

Teatrinio ugdymo mokiniai, vadovaujami mokytojos ekspertės Albinos Damašauskienės, nuolatiniai Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrų ,,Šimtakojis “ nugalėtojai.

Domas Naujokaitis (mokyt. A. Damašauskienė) respublikinių Meno mokyklų dramos (teatro) skyrių moksleivių meninio skaitymo konkursų laureatas.

Domantas Pranckūnas (mokyt. J. Daugėlienė) keleto respublikinių jaunųjų pianistų konkursų laureatas. Smuiko skyriaus mokinės, vadovaujamos vyr. mokytojos Jolantos Turčinskienės, griežė Vilniuje, Alytuje vykusiuose festivaliuose.

Po mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonijos mokiniai ir mokytojai Raseinių rajono kultūros centre surengė koncertą ,,Ateina muzika“, kuriame pasirodė geriausi mokyklos atlikėjai: solistai, instrumentiniai ir vokaliniai ansambliai, choras, orkestrai, šokėjai. Koncertą nuotaikingai vedė mūsų mylimas ir gerbiamas kultūros centro renginių organizatorius Edgaras Juška. Nuoširdus ačiū, Edgarai.

Raseinių meno mokyklos mokytojai ir mokiniai dėkoja Kultūros centro direktorei Valdonei Balčaitienei ir visam kolektyvui už sudarytą galimybę ir pagalbą, rengiant mokslo metų pabaigos šventę.

 

Birutė Galdikienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

010-20150527 012-20150527 016-20150527 025-20150527 026-20150527 028-20150527 033-20150527 113-20150527 137-20150527 139-20150527 144-20150527 151-20150527 152-20150527 156-20150527 160-20150527 165-20150527 173-20150527 178-20150527 182-20150527 188-20150527197-20150527 208-20150527  126-20150527 215-20150527

Skip to content