Menu Close

Baigiamasis koncertas Ariogaloje “Mes nepaliksim muzikos ir šokio”

2018 metų gegužės 29 dieną Ariogalos miesto kultūros centre vyko Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus baigimo  pažymėjimų įteikimo šventinis renginys „Mes nepaliksime muzikos ir šokio“, kurį vedė puikus, darnus mokytojų duetas – Danguolė Gudžiuvienė ir Vytautas Bankauskas.

Šventės dalyvius, jų artimuosius sveikino Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Krikštanienė. Ji pasidžiaugė mokinių pasiekimais, dėkojo mokytojams už kūrybiškumą, nuoširdų darbą su ugdytiniais. Po to iškilmingai įteikė mokyklos baigimo pažymėjimus absolventams: pianistėms Gabijai Laurinavičiūtei, Emai Andriuškaitei (mokytoja Džiuljeta Banienė), akordeonininkei Gabijai Kaupaitytei (mokytoja Danutė Nedzinskienė), šokėjams Ievai Matulevičiūtei, Domantui Mūrui, Domantui Labučiui, Miglei Čepeliauskaitei, Austėjai Krapikaitei, Dovydui Dabašinskui, Gabijai Milušauskytei  (mokytoja Liudmila Bankauskienė).

Sveikinimo žodžius tarė ir garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininko Arvydo Nekrošiaus padėjėjai  Skaidrutė Žuvelaitienė ir Kęstutis Užemeckas, Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius, vicemerė Gitana Rašimienė, rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vazgys. Jauniesiems šokėjams – Ievai Matulevičiūtei, Domantui Mūrui, jų mokytojams – Liudmilai ir Vytautui Bankauskams svečiai įteikė garbės raštus, atminimo dovanėles už aukštus pasiekimus  tarptautiniuose šokių konkursuose.

Koncerte dalyvavo ne tik šių metų absolventai, bet ir respublikinių, tarptautinių festivalių, konkursų dalyviai. Skambėjo populiariausi kompozitorių kūriniai, kuriuos puikiai ir nuoširdžiai atliko jaunieji pianistai, akordeonininkai, smuikininkės, pūtikai. Gausus jaunųjų šokėjų būrys žiūrovus stebino temperamentingais bei jausmingais šokių ritmais. Mokinius koncertui ruošė mokytojai – Danutė Nedzinskienė, Džiuljeta Banienė, Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Danguolė Gudžiuvienė, Arūnas Krištapavičius, Liudmila ir Vytautas Bankauskai.

Iškilmingą šventę vainikavo baigiančiųjų ir jų tėvelių nuoširdūs padėkos žodžai. Mokinių tėvelių vardu kalbėjo Diana Mūrienė.

Muzika bei šokis buvo ir bus labai svarbi kiekvieno išėjusio mokinio dalis. Nes metai praleisti meno mokykloje visada išliks tais namais, į kuriuos kiekvienam gera sugrįžti.

Džiuljeta Banienė, Ariogalos skyriaus vyresnioji mokytoja

 

Skip to content