Menu Close

Dailės skyrius

Dirba dailės mokytojos: Gintarė Norkienė ir mokytoja Gina Kozikienė, 2009-2016 metais dirbo dailės mokytoja Gitana Evseičikaitė.

2016 metais pradėjo dirbti dailės mokytoja Gina Kozikienė, išėjus iš darbo mokytojai Gitanai Evseičikaitei. Nuo 2017 m. laikinai, nedirbant mokytojai Ginai Kozikienei (vaiko auginimo atostogos), dailės mokė mokytoja Renata Lauraitytė. Nuo 2018 metų spalio mėnesio į darbą grįžo mokytoja Gina Kozikienė.

Mokytojos Gitanos Evseičikaitės mokinių pasiekimai 2009-2015 metai: 

2009 m. rajoniniame konkurse „Sukurkime Raseinių rajono vizijos „Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti  "logotipą“ Dovilė Petkevičiūtė užėmė II vietą (mokytoja G. Evseičikaitė).

2010 m. Europos Komisijos plakato konkursas „Vaiko teisių konvencijos 20-osios metinės“. Padėkos Indrei Maštauskaitei, Gabrielei Gudavičiūtei, Gretai Stankutei, Ritai Misiūtei, Evelinai Kučinskytei, Bertai Bitvinskaitei, Monikai Petravičiūtei, Justei Žongailaitei, Viktorijai Rapolaitei, Dovilei Petkevičiūtei, Auksei Šadauskaitei, Sandrai Romanovai, Mantei Jociūtei, Julijai Survilaitei, Domui Gudaičiui, Justinai Mockutei (mokytoja G. Evseičikaitė).

2011 m. rajoninis kūrybinių darbų konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“. I vietos diplomas – Rugilei Jonaitytei, padėka – Augustei Ambrazaitei (mokytoja G. Evseičikaitė).

2011 m. respublikinis mokinių kūrybos konkursas „Angelo žinia“. Lauritai Gedgaudaitei – paskatinamasis prizas (mokytoja G. Evseičikaitė)

2012 m. rajoninis rašinių, piešinių ir fotografijų konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“. I vietos diplomas – Mantei Jociūtei (mokytoja G. Evseičikaitė).

2014 m. tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas. II vietos diplomas – Julijai Bentnoriūtei (mokytoja G. Evseičikaitė).

2014 m. rajoninis rašinių, piešinių ir fotografijų konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“. I vietos diplomas – Austėjai Milašauskytei, II vietos diplomas – Danui Germanavičiui ir Juozui Bytautui, III vietos diplomas – Rūtai Račiūnaitei (mokytoja G. Evseičikaitė).

2015 m. respublikinė mokinių piešinių paroda-konkursas „Aukštyn kojom“. III vietos nugalėtojas – Danas Germanavičius (mokytoja G. Evseičikaitė).

2015 m. rajoninis rašinių, piešinių ir fotografijų konkursas „Už Raseinių ant Dubysos“. III vietos diplomai – Rūtai Račiūnaitei, Austėjai Milašauskytei ir Kamilei Bendoraitytei (mokytoja G. Evseičikaitė).

2015 m. VI respublikinis mokinių piešinių konkursas „Senų daiktų istorijos“. Į parodą pateko ir diplomante tapo Julija Bentnoriūtė su savo kūrybiniu darbu „Prisiminimas“ (mokytoja G. Evseičikaitė).

2015 m. III respublikinis Neringos meno mokyklos etnokultūrinis projektas „Ritin kalne smiltate“. Padėkos Kamilei Bendoraitytei ir Danui Germanavičiui (mokytoja G. Evseičikaitė).

2015 m. Raseinių meno mokyklos II pastate atidaryta personalinė Rūtos Račiūnaitės fotografijų paroda „Akimis liečiu“ (mokytoja G. Evseičikaitė).

Dailės ugdymas(is) apima tris pagrindines sritis: plastinę, vizualinę ir estetinę raišką, meno pasaulio pažinimą, teorines ir istorines žinias. Mokoma dailės kalbos – meno matyti, jausti, interpretuoti, analizuoti, įvertinti ir įsivertinti.

Dalykinėje ugdymo programoje taikomi mokymo(si) metodai padeda mokiniams įgyti, nuosekliai ir sistemingai ugdyti dailės srities meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę nuovoką, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius.

Dailės ugdomąja veikla yra skatinama moksleivio savaiminga kūryba, aktyvinama vaizduotė, mąstymas, dvasiškai auginama asmenybė, ugdomas kultūringas, kūrybingas, įžvalgus, sąmoningas, aktyvus dailės vartotojas, atsakingas už kultūros vertybių išsaugojimą.

Vykstantis bendradarbiavimas su Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka, Raseinių krašto istorijos muziejumi, skatina vykdyti bendrus moksleivių integracinius kultūrinius projektus, teminius bendrosios kultūros projektus, specializuotus kūrybinės raiškos projektus: „Dailininkas ir vaikiška knyga“, „Sakralinė tekstilė“, ,,Šiluvos paveldas grafikoje“.

Vykdomi kultūros reiškinių ir personalijų projektai – tai vasaros plenerai Dubysos regioniniame parke, J. Kuzminskio grafikos pleneras, mokomoji vasaros praktika Lietuvos dainiaus Maironio tėviškėje.

Mokinių teminės kūrybos darbų parodos, dalyvavimas ir laimėjimai tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose dailės konkursuose, renginiuose, tarpinės kūrybinių darbų peržiūros, įdomios edukacinės išvykos į didžiąsias šalies galerijas ir muziejus, susitikimai su įvairių meno sričių atstovais – tai erdvė, kurioje ugdomi kūrybingiausi rajono jaunieji dailininkai.

Raseinių meno mokyklos dailės skyriaus veikla pristatoma tarptautinėse dailės mokytojų konferencijose ,,Vaikas- kūryba – mokytojas“ . Dalyvavimas rajono, vietos meno konkursuose, pleneruose, įvairiose edukacijose, bendruomenės renginiuose, personalinių parodų organizavimas (Rugilė Jonaitytė, Greta Selvenytė ir Deimantė Judickaitė).

2012 m. respublikinė vaikų kūrybos darbų  paroda „Mano dovana knygai“ trys padėkos Bertai Bitvinskaitei, Mantei Jociūtei ir Rugilė Jonaitytei. 2013 m. tarptautiniame Lietuvos ir Ukrainos piešinių plakatų ir fotografijų konkurse „Planetoje draugauja vaikai“ diplomai Rugilė Jonaitytė ir Berta Bitvinskaitė (mokytoja Gintarė Norkienė).

2013 m. respublikinis Neringos meno mokyklos konkursas „Ritin kalne smiltate“ trys padėkos Augustei Žilytei, Vakarei Jokubauskaitei ir Kornelijai Vaišvilaitei (mokytoja Gintarė Norkienė).

2015 m. tarptautinis moksleivių dailės darbų konkursas „Mūsų žemė-praeityje, šiandien ir ateityje“ diplomai Augustei Žilytei ir Vakarei Jokubauskaitei (mokytoja Gintarė Norkienė).

2016 m. respublikinis piešinių ir nuotraukų konkursas „Kuriu ateities Europą“ 4 diplomantai (mokytoja Gintarė Norkienė).

2016 m. VIII tarptautinis jaunimo fotografijos konkursas „Jaunas žmogus XXI amžiuje – 2016“ diplomas Gretai Selvenytei (mokytoja Gintarė Norkienė).

2017 m. surengta Deimantės Judickaitės paroda „Portretai gėlių tema“ mokyklos aktų salėje (mokytoja Gintarė Norkienė).

2018 m. spalio mėnesį Raseinių meno mokyklos galerijoje surengta autorinė dailės mokytojos metodininkės Gintarės Norkienės paroda „GILĖJA“.

Informacija atnaujinta: 2018-10-18Skip to content