Menu Close

Dainavimo metodinė grupė

Dainavimo metodinės grupės mokytojai: G. Arlauskienė, V. Vasiliauskas, grupės vadovė E. Kumpikevičienė, dr. J. Daugėlienė, S. Vežbavičienė (nuotraukoje nėra).

Dainavimo mokytojų metodinė veikla

Dainavimo mokytojos E. Kumpikevičienė, S.Vežbavičienė, dr. J. Daugėlienė parengė ir skaitė pranešimus muzikos teorijos skyriaus organizuotoje respublikinė konferencijoje ,,Solfedžio ir muzikos istorijos pažinimo ugdymas: aktualijos ir perspektyvos‘‘(2007, Raseiniai). Mokytojų metodiniai darbai – ,,Muzikinio ugdymo turinio vykdymo ypatumai jaunesnėse klasėse“ (2008, parengė dr. J. Daugėlienė), ,,Dainavimo komponentų suderinimas paauglių merginų chore“ (2004, parengė J.Oržekauskaitė) – eksponuoti respublikinėse PPRC (Pedagogų profesinės raidos centras) metodinių darbų parodose. Mokytoja ekspertė dr. J. Daugėlienė parengė 23 mokslines publikacijas recenzuojamuose leidiniuose ir mokslo darbų žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse (INDEX COPERNICUS, CEEOL, „EBSCO Publishing“), skaitė pranešimus 9-ose respublikinėse ir 14-oje tarptautinių mokslinių konferencijų, tarp jų užsienio šalyse: Norvegijoje (Bergenas), Belgijoje (Liuvenas), Latvijoje (Rezekne, Daugpilis), Baltarusijoje (Gardinas).

Jaunių choras (vadovė Eugenija Kumpikevičienė, koncertmeisterė Saulė Krečkauskienė) – Lietuvos dainų šventės ,,Būties ratu“ (2007),  Respublikinės moksleivių dainų šventės ,,Mes – laisvės vaikai“(2005) dalyvis, kasmetinių Juozo Gruodžio, Kauno apskrities muzikos ir meno mokyklų vaikų chorų festivalių dalyvis. Kolektyvas koncertuoja sakralinės muzikos renginiuose rajone, respublikoje.

Solistė Ieva Goleckytė (mokytoja S.Vežbavičienė, koncertmeisterė S.Krečkauskienė) – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2008” zoninio turo laureatė, respublikinio turo dalyvė, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2006” konkurso laureatė, II tarptautinio konkurso  ,,Daina miestui” (2006)  diplomantė.

Gustavas Klikna (mokytoja J.Oržekauskaitė, koncertmeisterė  J.Daugėlienė) – respublikinio konkurso ,,Dienraščio RESPUBLIKA mažieji talentai 2008” laureatas.

Chorinio dainavimo specialybės mergaičių ansamblis (mokytoja J. Oržekauskaitė, koncertmeisterė J. Daugėlienė) – Respublikinio vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė 2006 ” zoninio turo laimėtojas, respublikinio turo dalyvis. Ansamblio sekstetas IV tarptautiniame vaikų ir moksleivių dainavimo konkurse-festivalyje ,,Vyturiai ir vyturėliai” (2005) apdovanotas diplomu už artistiškumą.

Merginų vokalinis trio (mokytoja E. Kumpikevičienė, koncertmeisterė J. Daugėlienė) 2006 m. tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė” zoninio turo laureatu, TV turo dalyviu.

Ignė Lipnickaitė (mokytoja J. Oržekauskaitė, koncertmeisterė D. Petkevičiūtė) – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2004” zoninio turo nugalėtoja, TV turo dalyvė.

2012 m. jaunių choras (vad. G. Arlauskienė) dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas Lietuva“.

2012 m. Respublikiniame vaikų ir moksleivių TV konkurse „Dainų dainelė“ dalyvavo solistės Vaida Babonaitė (vad. St. Vežbavičienė), Erika Blinkutė (vad. A. Radčenko).

2013 m. meno mokyklos mokiniai dalyvavo X respublikiniame vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ Kelmėje. Vokalinis ansamblis (vad. E. Kumpikevičienė) pelnė II laipsnio diplomą, solistė V. Babonaitė (vad. S. Vežbavičienė) įvertinta laureato diplomu, solistė K. Antanavičiūtė (vad. S. Vežbavičienė) – II laipsnio diplomu, solistė E. Bagdonaitė (vad. S. Vežbavičienė) – III laipsnio diplomu.

2012 m. jaunių choras (vad. G. Arlauskienė) dalyvavo bendrame projekte su Lenkijos Respublikos  Liubartovo miestu „Raseinių ir Liubartovo miesto jaunimo mainai“. Tais pačiais metais jaunių choras dalyvavo Kultūros centro organizuotame renginyje „Lietuviškų šlagerių vakaras“ Kovo 11-ajai dienai paminėti kartu su kultūros centro mišriu choru „Šatrija“ (vadovas G. Jegnoras).

2013 m. jaunių choras (vad. G. Arlauskienė) dalyvavo bendrame projekte su Estijos Respublikos Raplos miestu „Raseinių ir Raplos miesto jaunimo mainai“.

2014 m. jungtinis jaunių choras (vad. G. Arlauskienė, E. Kumpikevičienė) dalyvavo respublikinėje Lietuvos dainų šventėje „Čia mūsų namai“.

Respublikiniame vaikų ir moksleivių TV konkurse „Dainų dainelė“ dalyvavo solistės Vaida Babonaitė, Kamilė Antanavičiūtė (vad. St. Vežbavičienė), vokalinis ansamblis (vad. J. Daugėlienė), vokalinis ansamblis (vad. E. Kumpikevičienė).

Instrumentinių specialybių vokalinis ansamblis (mokytoja ekspertė dr. Jūratė Daugėlienė) – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2008” zoninio turo nugalėtojas, respublikinio turo dalyvis, respublikinio konkurso ,,Dienraščio RESPUBLIKA mažieji talentai 2008” laureatas. Kolektyvas koncertavo Mlavoje (Lenkija), dalyvavo Tarptautiniame festivalyje ,,Skambančios spalvos“. V respublikiniame vaikų ir moksleivių dainavimo konkurse-festivalyje,,Vyturiai ir vyturėliai”pelnytas I laipsnio diplomas, III Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių festivalyje – konkurse ,,Skambioji daina” iškovota II vieta.

Choras “VIVAT CANTUS” susibūrė 2008 m. Choro vadovė ir koncertmeisterė – mokytoja ekspertė dr. Jūratė Daugėlienė. Šio choro jaunių ir jaunučių vokaliniai ansambliai dalyvauja respublikiniuose mokinių, jaunimo dainavimo konkursuose ir pelno apdovanojimų juose: LTV konkurse „Dainų dainelė“ (2010, 2012, 2014) tapo zoninio turo laureatais, nacionalinio turo dalyviais.IV Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje-konkurse „Skambioji daina“ laimėtas Grandprix, I vieta, diplomas už geriausiai atliktą lietuvių liaudies dainą.VI vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ pelnytas Laureato diplomas, VII vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ iškovotas I laipsnio diplomas, VIII vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ pelnytas Laureato diplomas ir prizas už artistiškumą, IX vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ (2015) laimėtos I ir III vietos. Choras – Respublikinių dainų švenčių (2009, 2012, 2014), Juozo Gruodžio vardo muzikos ir meno mokyklų chorų festivalio (2009, 2014) dalyvis. 2012 m. chorui suteikta I meninio pajėgumo kategorija.

„VIVAT CANTUS“(vad. dr. J. Daugėlienė) vokaliniai ansambliai dalyvavo respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, šventėse Kaune, Tauragėje, Naujojoje Akmenėje, Nidoje, filmavosi LTV laidose „Duokim garo“. Jaunieji choristai – aktyvūs rajono, mokyklos renginių dalyviai. Suorganizuota 14 teminių koncertų Meno mokykloje, pastatyta muzikinė pasaka „Meškiukas Rudnosiukas“, koncertuota rajono bendruomenei, rajono mokyklose, organizuoti koncertai Blinstrubiškių socialinės globos namuose, įgyvendintas meninis projektas „Visi kartu“ Šiaulių universitete ir kt.

2015 m. meno mokyklos mokiniai dalyvavo IX respublikiniame vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ Kelmėje. Mokytojos E. Kumpikevičienės vadovaujamas merginų vokalinis ansamblis iškovojo laureato vardą, o solistė E. Bagdonaitė (vad. S. Vežbavičienė) apdovanota I laipsnio diplomu. 2015 m. Kaune vykusiame akapelinės dainos konkurse „Oi žiba žiburėlis“ mokytojos E. Kumpikevičienės vadovaujamas merginų tercetas iškovojo laureato vardą, o sakralinės muzikos konkurse – festivalyje „Giesmių giesmelė“, vykusiame Kaune, merginų vokalinis ansamblis pelnė laureato vardą.

    

Skip to content