Menu Close

Dalyvavome projekte – Labdaros koncerte Lubartovo mieste Lenkijos Respublikoje

Muzikos nestabdo sienos tarp valstybių. Muzika yra gyva kiekvienoje kultūroje ir į kiekvieno žmogaus širdį ji įsilieja savaip – atnešdama pasitenkinimą, džiaugsmą ar mintis, kurios sujaukia mąstymą…

Taip ir įvyko šių metų lapkričio 25 d. susigiminiavusiame su Raseiniais Lubartovo mieste (Lenkijos Respublika). Ilgamečio Raseinių miesto bičiulio, pedagogo, gerbiamo miesto piliečio Tadeušo Matveičiko iniciatyva buvo organizuotas vietos visuomeninės organizacijos „Relaks“ , kuriai jis daugelį metų vadovavo ir vietos savivaldybės remiamas bendras Labdaros koncertas. Jo metu vykusio meno aukciono lėšos bus skiriamos Lubartovo miesto šv. Onos Hospiso statybai. Po maždaug mėnesį trukusio derinimo dėl šio projekto sąlygų buvome pakviesti dalyvauti kaip giminingos partnerystės savivaldybės delegacija. Kartu su mumis vyko ir Raseinių meno mokyklos moksleivė Evelina Dubauskaitė ir atlikėjas, gitaristas Laurynas Žiedas. Kartu šventėje dalyvavo svečiai iš Ukrainos ir kitų partnerių savivaldybių delegacijos.

Labdaros koncerto metu pasirodė Lubartovo miesto muzikiniai kolektyvai, fortepiono virtuozas Maciej Parol, kompozitorių Mocarto ir Haidno kūrinius atliko Lubartovo muzikos mokyklos moksleivės, smuikininkių trio: Agnieszka Pietruszka, Lena Błaszczak, Aleksandra Szczerba. Scenoje taip pat matėme jaunųjų gitaristų ansamblį vadovaujamą žymaus Lenkijos roko muzikanto Zbigniewo Skrzypkos. Raseinių savivaldybės delegacijos sudėtyje kartu vyko ir vienas žymiausių Lietuvos ikonų rašytojų, dailininkas, skulptorius, menininkas Raimondas Navakauskas. Vežėme ir eksponavome 20 autoriaus rašytų ikonų. Dvi ikonos buvo parduotos koncerto metu vykusiame aukcione ir gautos lėšos paskirtos šv. Onos Hospiso statybai.

Viešnagės metu buvo pasirašyta kultūrinio bendradarbiavimo sutartis tarp Raseinių meno mokyklos ir Lubartovo miesto F. Šopeno muzikos mokyklos. Pasirašė šios mokyklos direktorė Marta Migal.  Sutarties antras egzempliorius yra Raseinių meno mokyklos raštinėje. Sutarties sąlygas su F. Šopeno vardo muzikos mokykla Lubartove derinau ir rengiau dviem kalbomis, nes suprantu, kad mūsų mokyklos veiklos plėtra ir sklaida užsienyje yra vienas iš veiklos prioritetų.

Ši išvyka – sėkmingas projektas, kuris dabar atveria Raseinių meno mokyklos pedagogams ir moksleiviams kelius kultūriniams mainams, koncertams ir išvykoms pas kaimynus lenkus.

Keletas vietos gyventojų pasakojo, kad turi Evelinos dainų įrašus ir jų klausosi. O muziejaus Zamoiskių dvare gidė Katažyna pasikvietė mūsų delegaciją į savo darbo kabinetą ir įjungė vaizdo įrašą su Evelinos koncertu. Ji sakė, kad muzika ir dainos yra nuostabios, kad jų klausosi kiekvieną dieną ir prašė atsiųsti dainų žodžius su vertimu į lenkų kalbą.  Labai nudžiugino ir maloniai paglostė širdį toks žmonių požiūris į mūsų moksleivės Evelinos Dubauskaitės kūrybą. Ji paliko savo kūrybinį pėdsaką ir mums draugiškame Lubartovo mieste.

Dėkoju Raimundui Petroševičiui, Raseinių rajono savivaldybės darbuotojui, kuris jau daugiau nei 30 metų aktyviai dirba iniciatyvos dėl bendravimo ir bendradarbiavimo tarp Raseinių ir Lubartovo miesto  savivaldybių gyventojų ir administracijos plėtros srityje, už saugią kelionę snieguotu žiemos keliu, skirtą transportą. Raseinių savivaldybės administracijai už reprezentacinius suvenyrus, Lubartovo miesto Burmistrui ir savivaldybės užsienio reikalų skyriaus darbuotojams, kurie rūpinosi mūsų delegacija šiame projekte ir organizavo kultūrinę programą bei tarpininkavo derinant sutarties klausimus tarp Raseinių meno mokyklos ir Lubartovo miesto F. Šopeno muzikos mokyklos.

Projektas sėkmingai įgyvendintas. Turėdami pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp mokyklų Raseiniuose ir Lubartove, galėsime toliau tęsti pradėtą veiklą. O mūsų Raseinių savivaldybės ir Meno mokyklos bendros delegacijos dalyvavimas Labdaros renginyje parodė, kad mes neabejingi žmonių likimams tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Kviečiu peržiūrėti renginio nuotraukas internete pagal šią nuorodą:

https://www.lubartowiak.com.pl/fakty/charytatywnie-dla-hospicjum-sw-anny/

 

Benediktas Siliūnas, Raseinių meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ariogalos skyriuje, projekto bendraautorius

Skip to content