Menu Close

Dirigavimo pamoka: vertinimas, įsivertinimas, refleksija

Gegužės 16 d. vyko chorinio dainavimo 6-7 klasių mokinių kontrolinė dirigavimo pamoka. Dirigavimas padeda sistemiškai plėsti meno srities žinias, giliau suvokti choro meną, suteikia bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Jaunieji dirigentai atliko po 1-2 M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, S. Šimkaus harmonizuotas lietuvių liaudies dainas: dirigavo, skambino chorines partitūras, dainavo atskirų balsų partijas. Savo atlikimą pirmiausia įsivertino patys mokiniai. Pasirodymus aptarė ir pastebėjimus išsakė mokytojos Eugenija Kumpikevičienė ir Jūratė Daugėlienė. Vienas kitą įvertino grupės draugai. Buvo kreipiamas dėmesys į dirigavimo įgūdžius, garso išgavimo būdus, ritminį tikslumą, gebėjimą naudotis muzikinėmis kalbos priemonėmis, kūrinio nuotaikos perteikimą ir kt. Mokinių pasiekimai palyginti su ankstesniaisiais, pastebėta ir įvertinta pažanga.

Jūratė Daugėlienė

Skip to content