Menu Close

Dirigavimo praktikumas

Spalio 20 d. vyko chorinio dainavimo 7, 8 klasių jaunųjų dirigentų pasirodymas, kurio metu Kamilė, Dovilė, Justė, Deimantė, Claudia, Ugnė, Ieva atliko pasirinktus kūrinius ir dirbo su choru. Renginio tikslas – puoselėti  akademinio chorinio dirigavimo tradicijas, ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Renginio uždaviniai: diriguoti akademinį choro repertuarą; ugdyti jaunųjų dirigentų kūrybiškumą; sceninį meistriškumą; skatinti mokinių mokymosi motyvaciją; reflektuoti koncertinę patirtį. Jaunųjų dirigentų pasirodymus stebėjo mokinių tėvai ir jaunesnieji choristai. Mokinius ruošė ir akompanavo mokytoja Jūratė Daugėlienė. Po renginio vyko vertinimas, įsivertinimas, refleksija.

Skip to content