Menu Close

Dr. J. Daugėlienės monografija – autorinis seminaras

Raseinių meno mokykloje kovo 29 d. įvyko muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginys ,,Kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinę improvizaciją“. Autorinio seminaro lektorė-mokytoja ekspertė dr. Jūratė Daugėlienė. Renginio dalyviai – rajono muzikos pedagogai iš įvairių ugdymo įstaigų, organizatoriai – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Meno mokyklos dainavimo ir muzikos teorijos metodinė grupė.

Pasak dr. J. Daugėlienės, kūrybiškumas gali pasireikšti kiekvienoje gyvenimo sferoje, bet kurioje dalykinėje srityje. Su muzikiniu kūrybiškumu susijusi veiklos sritis yra muzikinė kūryba (interpretavimas, komponavimas, improvizavimas). Muzikinė improvizacija skirtingomis savo raiškos formomis sudaro galimybes ugdytinių kūrybinei saviraiškai skleistis.

Seminaro metu dr. Jūratė Daugėlienė pristatė savo mokslo monografiją ,,Kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinę improvizaciją“. Knyga parengta daktaro disertacijos „Būsimųjų muzikos mokytojų kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinę improvizaciją“ pagrindu, skiriama studentams, magistrantams, dėstytojams, švietimo teoretikams ir meno (muzikos) mokyklų mokytojams, bendrojo lavinimo mokyklų muzikos pedagogams, siekiantiems ugdyti kūrybiškumą muzikinės improvizacijos pagalba. Leidinyje aptariami šie aspektai: kūrybiškumo samprata, teorinės kūrybiškumo ugdymo prielaidos, psichologiniai muzikinės improvizacijos proceso ypatumai, improvizavimui įtakos turintys veiksniai, muzikinio improvizavimo ir kūrybiškumo ugdymo sąsajos, improvizacijos daromas poveikis muzikinio kūrybiškumo, kūrybinio mąstymo vystymuisi, meno ir meninių dalykų vaidmuo, galimybės ugdant(is) kūrybiškumą ir kt.  Monografijoje aptariami pedagogų ir studentų požiūrio į muzikinę improvizaciją tyrimo rezultatai, muzikinės improvizacijos taikymo pedagoginėje veikloje galimybės, pristatoma natūraliu eksperimentu išbandyta edukacinė idėja ir pateikiami studentų kūrybiškumo ugdymo, naudojant improvizavimo elementus, eksperimento rezultatai.

Lektorės nuomone, improvizaciniu pagrindu pagrįsta veikla – reikšminga muzikinio ugdymo sąlyga, padedanti motyvuoti savarankiškai muzikinei kūrybinei veiklai, plėtoti dalykinės kompetencijos sritis, tobulinti bendruosius gebėjimus.

Autorinio seminaro laikas buvo skirtas ir praktinei veiklai. Dalyviai susipažino su improvizavimo būdais, modaline improvizacija, atliko pateiktas užduotis.

 

Informaciją parengė dainavimo ir muzikos teorijos metodinės grupės vedėja Jolita Oržekauskaitė

  

 

Skip to content