Menu Close

“Draugų vasara – 2015”

 

Spalio 16 dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo koncertų salėje įvyko pirmasis respublikinis meno ir muzikos mokyklų filialų jaunųjų atlikėjų festivalis „Draugų vasara-2015“. Šio festivalio užuomazga – tradicinis renginys „Mano vasara“, kuriam mokiniai ruošdavosi iš anksto.

Šiandien šis renginys tapo respublikiniu festivaliu. Renginio organizatorės – Danutė Nedzinskienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Džiuljeta Banienė (festivalio pirmininkė), Kristina Grockytė (dailės mokytoja) džiaugėsi, kad pavyko sukviesti į šventinį renginį jaunuosius talentingus muzikos atlikėjus ir jų mokytojus iš įvairių respublikos meno ir muzikos mokyklų bei jų filialų. Organizuojant respublikinį festivalį padėjo beveik visi mokyklos mokytojai: A.Krištapavičius, A. Skirmantaitė, D. Raškevičienė. ). Šio festivalio tikslas –  suteikti galimybę kiekvienam dalyviui koncertuoti, įgauti sceninės patirties, susipažinti, bendrauti.

Festivalyje dalyvavo: Garliavos meno mokyklos Babtų filialo pianistai Milda Eirošiūtė, Gustas Kuskevičius (vyr. mokytoja Rasa Motiejūnienė), Šakių meno mokyklos Gelgaudiškio filialo jaunosios pianistės Paulina Valaitytė, Saulė Jurkšaitytė, Ugnė Antanaitytė ( vyr. mokytoja Laima Ona Stanaitienė), Šakių meno mokyklos Kudirkos Naumiesčio filialo pianistai Benas Vaitiekaitis, Kotryna Račiūnaitė  (mokytoja Daiva Varževičienė), Kauno Miko Petrausko muzikos mokylos ir Šilainių filialo jaunosios pianistės Agnė Alijauskaitė, Ugnė Blužaitė (vyr. mokytoja Agnė Pranculytė-Jončienė), Šakių meno mokyklos jaunosios pianistės Lina Grinevičiūtė, Viktorija Pavalkytė, Luka Bernotaitytė (vyr. mokytoja Bronislava Bajoriūnaitė) ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo jaunieji atlikėjai: pianistės Evelina Dubauskaitė, Paulina Veličkaitė, Klaudija Petrauskaitė, Gabija Laurinavičiūtė (vyr. mokytoja Džiuljeta Banienė), akordeonininkai Žygimantas Dockevičius, Urtė Noreikaitė, Artūras Aleksiejus, Gabija Kaupaitytė (vyr. mokytoja Danutė Nedzinskienė), smuikininkė Emilija Kandratavičiūtė (vyr. mokytoja Danguolė Gudžiuvienė), jaunasis fleitininkas Benas Arlauskas (vyr. mokytojas Arūnas Krištapavičius).

Festivalio pradžioje sveikinimo žodžius tarė mokytojos organizatorės: pirmininkė Dž. Banienė ir  direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Nedzinskienė.

Renginį vedė šaunios vedėjos, fortepijono ketvirtos klasės mokinės Gabija Veličkaitė ir Klaudija Petrauskaitė. Jos nuoširdžiai pasveikino atvykusius svečius, padėkojo festivalio rėmėjams: Raseinių meno mokyklai ir  direktorei Albinai Damašauskienei bei individualios įmonės valgyklos „Rūta“ vedėjai Nijolei Vitkauskienei už pagalbą organizuojant respublikinį renginį. Mergaitės žavėjo išradingumu, nuoširdumu, žaismingumu. Pristatydamos kiekvieną festivalio dalyvį, pasakojo jų pasiekimus koncertinėje veikloje, linksmai pristatė mokinių vasaros atostogų nuotykius. Scenos ekrane žiūrovai galėjo stebėti festivalio dalyvių bei jų mokytojų vasariškų prisiminimų akimirkas. Koncerto metu skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių (L. Povilaičio, P. Velykio, O. Toussaint, Loeillet, V.A. Mocarto, M. Mier, V. Rebikovo, W. Gillock, E. Grygo, L. Ober, J. Adams, M. Weyde, J. Tyrseno, F. Čerčill, A. Rouli, R. Hartsell) kūriniai.

Renginio svečiai ir artimieji žavėjosi mokinių pasirodymu: puikiu muzikavimu, išraiškinga pjesių interpretacija. Mokytojai ir jaunieji atlikėjai buvo dėkingi organizatoriams už nuostabų laiką praleistą mokykloje, įspūdingas akimirkas. Visi nuoširdžiai gėrėjosi  dailės klasės mokinių parengta paroda „Vasaros plenero akimirkos – 2015“ (mokinius parodai parengė dailės mokytoja Kristina Grockytė, Ariogalos filialas).

Koncerto pabaigoje, aidint gausiems aplodismentams, Raseinių meno mokyklos padėkos raštais buvo apdovanoti respublikinio festivalio atlikėjai  ir mokytojai. Svečiai, jaunieji muzikantai, dailininkai, po koncerto turėjo galimybę susipažinti, šiltai pabendrauti, pasivaišinti valgyklos “Rūta” paruoštomis vaišėmis, pažaisti linksmus  žaidimus. Mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi, klausėsi pranešimo „Vytautas Barkauskas- šiandienos pedagoginio repertuaro kontekste“, kurį parengė ir  perskaitė vyr. mokytoja A. Pranculytė-Jončienė iš Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos.

 

Akordeoniste Gabija Kaupaityte (Ariogala)  a1 Emilija Kandrataviciute (Ariogala)  Fortepijoninis trio  Paulina, Saule, Ugne (Sakiu MM Gelgaudiskio fil.) J. pianiste Ugne Bluzaite (M.Petrausko m.m. Silainiu fil.) festivalio koncerto vedejos Gabija V. ir Klaudija P. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Pianiste Kotryna Raciunaite (K.Naumiestis) Jaunosios Ariogalos dailininkesLuka Bernotaityte  ir Viktorija Pavalkyte (Sakiu MM) (1) OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  

Skip to content