Menu Close

Edukacija iš ciklo „Menų dirbtuvės”

Gegužės 16 d. įvyko pirmoji Meno mokyklos edukacija iš ciklo „Menų dirbtuvės” Girkalnio pagrindinėje mokykloje. Gegužės 19 d. Meno mokyklos muzikos skyrius baigė netradicines pamokas rajono ugdymo įstaigose. Apsilankėme „Liepaitė” ir „Saulutė” vaikų darželiuose, Raseinių Šaltinio ir Viktoro Petkaus progimnazijose. „Menų dirbtuvėmis“ pavadinto programų ciklo dalyviai susipažino su muzikos instrumentų skambesiu, sandara, galėjo pagroti ar padainuoti patys. Dirbtuvėse dalyvavo muzikos skyriaus mokytojai G. Gudaitienė, L. Juodytė, S. Krečkauskienė, V. Dauknaitė, E. Dobilaitienė , D. Lipčienė, A. Nikžentaitienė, J. Turčinskienė, J. Sederevičiūtė, Z. Žemaitienė, S. Vežbavičienė, E. Kumpikevičienė, A. Krištapavičius, V. Dabžanskis, A. Radčenko, G. Jegnoras, V. Vasiliauskas, V. Kasparavičius.
 
Jolanta Sederevičiūtė
Skip to content