Menu Close

Festivalio „Vaivorykštės juosta“ akimirkos Ariogalos skyriuje

2018 m. kovo 30 dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus salėje vyko III respublikinis muzikos (meno) mokyklų jaunųjų atlikėjų kamerinio muzikavimo festivalis „Vaivorykštės juosta – 2018“.

Šio festivalio užuomazga laikoma mainų koncertų, susitikimų tarp dviejų meno mokyklų – Garliavos meno mokyklos Babtų  ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrių, pradžia.

Renginį organizavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius. Festivalio tikslas – ugdyti savarankišką, kūrybingą asmenybę, skatinti mokinių  muzikavimą bei pedagogų bendradarbiavimą.

Organizacinė mokytojų grupė: Benediktas Siliūnas (festivalio koordinatorius), Džiuljeta Banienė (festivalio meno vadovė), Arūnas Krištapavičius, Danguolė Raškevičienė, Lijana Raginskienė (scenorafija), Renata Lauraitytė (grafikos ir dizaino darbai) – džiaugėsi pavykusiu renginiu, tapusiu masine muzikuojančių jaunųjų atlikėjų švente. Šiame renginyje dalyvavo septyniasdešimt trys talentingi atlikėjai (pianistai, akordeonininkai, pūtikai, smuikininkai, violončelininkė, dainininkai) bei, dvidešimt jų mokytojų, atvykusių iš įvairių Lietuvos miestų bei miestelių: Garliavos, Kauno, Raseinių, Šiluvos ir Ariogalos.

Mokinius festivaliui parengė mokytojai: Violeta Traškevičienė (Garliavos meno mokyklos), Lusine Sargsyan, Vilhelmina Gerulaitė, Irina Tranauskienė, Regina Bobinienė (Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla), Jolita Oržekauskaitė (Šiluvos skyrius), Jūratė Daugėlienė, Jolanta Turčinskienė, Laisvida Juodytė, Gintarė Gudaitienė, Valdemara Dauknaitė, Asta Nikžentaitienė, Saulė Krečkauskienė, Eligija Dobilaitienė, Alfonsas Rukas, Vaidas Dabžanskis (Raseinių meno mokykla), Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Danguolė Gudžiuvienė, Danutė Nedzinskienė, Arūnas Krištapavičius, Džiuljeta Banienė (Ariogalos skyrius).

Renginį vedė vyresnioji mokytoja Džiuljeta Banienė ir fortepijono 6 klasės mokinė Gabija Veličkaitė. Jos nuoširdžiai pasveikino atvykusius svečius, klausytojus, mokinių tėvelius. Padėkojo šio festivalio rėmėjams – Lietuvos Respublikos Seimo narei Gintarei Skaistei, Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininko Arvydo Nekrošiaus padėjėjui-sekretoriui Kęstučiui Užemeckui, festivalio globėjams – Raseinių rajono savivaldybės merui Algirdui Griciui, mero pavaduotojai Gitanai Rašimienei, tarybos nariams – Andriui Bautroniui, Jonui Vazgiui, mokyklos socialiniams partneriams – Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijai „Nemunas“ ir pirmininkui Kęstučiui Levickiui, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnui Sauliui Buivydui, Ariogalos kaimiškosios seniūnijos seniūnei Valerijai Jankauskienei. Respublikinio renginio rėmėjams: Uždarosios akcinės bendrovės „Ariogalos statybinės konstrukcijos“ direktoriui Lionginui Alfredui Masaičiui, verslininkams: Dainiui Šadauskiui ir jo šeimai, Arvydui Bulzgiui ir jo šeimai, Jūratei ir Kęstučiui Krištopaičiams, Virgilijui ir  Dijanai Penkauskams, Loretai ir Andriui Čilvinams, Lpromo.lt, UAB TRADEMAX – tarptautinei reklamos kompanijai Vilniuje, informaciniam rėmėjui – portalui „eLengvai.lt“.

Festivalio dalyvius renginio pradžioje sveikino, Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui ir šio renginio koordinatorius Benediktas Siliūnas, garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos seimo narė Gintarė Skaistė, kuri atvežė ir įteikė LR Seimo pirmininko pavaduotojos I. Degutienės padėką šio šaunaus festivalio organizatoriams, Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininko Arvydo Nekrošiaus padėjėjas- sekretorius Kęstutis Užemeckas padovanojo V. Kudirkos „Tautišką giesmę“, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, tarybos nariai Andrius Bautronis, Jonas Vazgys, – ne tik linkėjo jauniesiems atlikėjams gražaus muzikavimo bei sėkmės, bet ir padovanojo atminimo dovanėles.

Renginio pradžioje nuskambėjusios Čekų polkos garsai suteikė festivalio dalyviams puikią nuotaiką, kurią atliko  Ariogalos skyriaus akordeonininkų ansamblis (mokyt. D. Nedzinskienė). Festivalyje skambėjusi lietuvių ir užsienio kompozitorių muzika ir dainos stebino, džiugino klausytojus puikiu kameriniu muzikavimu, liaudies dainos atlikimu, išraiškingu kūrinių interpretavimu. Koncertavo įvairios sudėties ansambliai: šeši fortepijoniniai, aštuoni kameriniai, vienas vokalinis, dvylika instrumentinių (pučiamųjų, akordeonininkų, mišrių).

Visi respublikinio renginio dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti Raseinių meno mokyklos padėkos raštais. Renginyje dalyvavusioms mokykloms, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ įteikė atminimo taures. LR Seimo nariai G. Skaistė ir A. Nekrošius visus festivalio dalyvius vaišino saldumynais.

Dalyviai po koncerto turėjo galimybę susipažinti ir šiltai pabendrauti, o mokytojai pasidalinti gerąja savo darbo patirtimi.

Džiuljeta Banienė, Ariogalos skyriaus vyresnioji fortepijono mokytoja

     

Skip to content