Menu Close

Fortepijono metodinė grupė

Fortepijono metodinė grupės vadovė Jolanta Sederevičiūtė, mokytojos Laisvida Juodytė, Birutė Galdikienė, Valdemara Dauknaitė, Gintarė Gudaitienė, dr. Jūratė Daugėlienė, Saulė Krečkauskienė, Rita Krikštanienė, Sigita Grubliauskaitė.
Jaunieji pianistai dalyvauja skyriaus organizuojamuose konkursuose-festivaliuose, pažintinėse-edukacinėse ekskursijose, projektuose, teminiuose koncertuose. Realizuoti projektai: ,,Nacionalinės profesionaliosios fortepijoninės muzikos festivalis“, „Mainų“ koncertai, ,,Aš ir muzika“, „Elenos Laumenskienės fortepijoninių kūrinių konkursas-festivalis“. Organizuoti teminiai koncertai: „Pasitinkant žiemą“, „Impromptu“, „Pjesės koncertas“ . Mokiniams surengtos pažintinės-edukacinės ekskursijos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Palangoje.
Jaunieji pianistai yra daugelio respublikinių konkursų nugalėtojai.
Deimantė Lipčiūtė (mokyt. J. Sederevičiūtė) II respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse ,,Linksmieji pirštukai‘‘, IV Kauno apskrities jaunųjų pianistų konkurse "Konsonansas-disonansas", Kauno regiono jaunųjų pianistų konkurse Muzikos garsai“ tapo laureate. I respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse ,,Linksmieji pirštukai" mokinė iškovojo Grand Prix (mokyt. S. Krečkauskienė).
Domantas Pranckūnas (mokyt. dr. J. Daugėlienė) – respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „…nuo baroko iki romantizmo…” laureatas, II respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Klasikos garsai“ laureatas, I respublikinio jaunųjų pianistų konkursas „Klasikos garsai“ diplomantas ir džiazinės pjesės nominantas, V tarptautinio džiazo muzikos festivalio – konkurso „Sąskambiai“ diplomantas.
Titas Kačiušis (mokyt. S. Krečkauskienė) – VI respublikinio konkurso ,,Linksmieji pirštukai" laureatas, XVIII B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso nacionalinio turo diplomantas, I respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Klasikos garsai“ diplomantas.
Meda Bertašiutė (mokyt. G. Gudaitienė) – V ir VI respublikinio jaunųjų pianistų konkurso ,,Linksmieji pirštukai'' laureatė.
Nuo 1997 m. jaunieji pianistai dalyvauja tradiciniame respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje-maratone. Pasirodyta respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų festivaliuose, festivaliuose-konkursuose: ,,Grokime kartu“, „Skambančios spalvos“, „Šypsenėlė“, „Muzikuojame šeimoje “, ,,Vaikystė su muzika“, ,,Polifonija ir aš“, „Karamelė“, „Giovani virtuosi“ ir kt. Eilę metų laureatų, diplomantų vardus respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje-konkurse ,,Skambinu su draugu„ pelno mokytojų S. Krečkausienės ir G. Gudaitienės parengti fortepijoniniai duetai. Įvairios sudėties instrumentinių ir kamerinių ansamblių konkursų–laureatais, diplomantais tapo jaunieji pianistai Airinga Baranauskaitė, Dominyka Kleišmantaitė, Ugnė Jakaitytė, Titas Kačiušis, Dovilė Byštautaitė (mokyt. S. Krečkauskienė), Erika Blinkutė, Ugnė ir Eglė Krečkauskaitės (mokyt. G. Gudaitienė), Gabija Karabinaitė, Vėja Germanavičiūtė (mokyt. L. Juodytė), Domantas Pranckūnas (mokyt. dr. J. Daugėlienė).
Skyriaus pedagogės, suvokdamos visuomeninių pokyčių reikšmę, kelia sau tikslą – mokytis visą gyvenimą. Šį tikslą realizuoja tobulindamos kvalifikaciją respublikiniuose seminaruose, kvalifikacijos kursuose, fortepijono simpoziumuose, dalijasi gerąja pedagogine partirtimi bendradarbiaudamos su kitų miestų institucijomis, dalyvaudamos Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos veikloje. Fortepijono skyriuje aktyviai organizuojama metodinė veikla: rengiamos metodinės dienos, popietės, vedamos atviros pamokos. Mokytoja ekspertė dr. J. Daugėlienė ir mokytoja metodininkė J. Sederevičiūtė metodine patirtimi dalijasi rengdamos kvalifikacijos tobulinimo seminarus.
Mokytojos ekspertės dr. J. Daugėlienės darbai publikuoti mokslo darbų žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse („Kūrybos erdvės“, „Jaunųjų mokslininkų darbai“, „Studijos šiuolaikinėje visuomenėje“ ir kt.), recenzuojamuose leidiniuose („Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo“, „Tiriamosios veiklos aspektai aukštojoje mokykloje, „Modernumo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene“, „Meninio ugdymo aktualijos“, „Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos“, „Ars et praxis“ ir kt.). Dr. J. Daugėlienė skaitė pranešimus 9 respublikinėse mokslinėse ir 14-oje tarptautinių mokslinių konferencijų („Efektyvaus meninio ugdymo problemos“, „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“, „Salus. Societas. Scientia“, „Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos“ ir kt.), tarp jų – užsienio šalyse: „Mokymas ir mokytojų ugdymas atskaitomybės eroje. Ką mes žinome ir ką mes turime žinoti?" Norvegijoje (Bergenas), “Reflektuojantis muzikos mokytojas“ Belgijoje (Liuvenas), „Iššūkių ir galimybių laikas: problemos, sprendimai ir perspektyvos“ Latvijoje (Rezekne), „Preludia LLIII-158“ Latvijoje (Daugpilis), „Aktualios pasaulinio meno kultūros problemos“ Baltarusijoje (Gardinas).

Parengė dr. Jūratė Daugėlienė

     

gallery

Skip to content