Menu Close

IKT mokantis solfedžio

    Mokinių apklausos, moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniams  nepatinka tradiciškai vedamos pamokos, nes toks dėstymas vienodas, nuobodus. Informacinių technologijų teikiamų galimybių išnaudojimas ugdymo procese, besiformuojančioje informacijos (žinių) visuomenėje tampa ypač aktualiu. Atėjo nauja karta ir be tokių technologijų  neįsivaizduojamos pamokos. IKT integravimas į mokymą labai platus ir apima daug sričių, kur kompiuteris, mobilūs telefonai, planšetės naudojami kaip priemonės mokymui, komunikacijai ir kitiems tikslams. Mokyklos solfedžio mokytojos naudoja mokomąją kompiuterinę priemonę – muzikinę kompiuterinę programą Finale. Muzikos teorijos ir solfedžio pamokose ši programa puikiai tinka natų rašymui. Muzikos teorijos metodinės grupės  mokytoja Vijoleta Volungienė puikiai supranta, kokią reikšmingą vietą užima pastaroji programa atliekant kūrybines užduotis, atspindinčias subjektyvų kiekvieno mokinio vidinį pasaulį, muzikinę patirtį ir kompetenciją. Naudojant natų rašymo, Magix music Maker, Audacity programas, repetitorius  ar bendrąsias kompiuterines enciklopedijas Vijoleta ne tik vyresniems mokiniams, bet ir patiems mažiausiems pirmokėliams atveria dideles savarankiškos ir vaikui priimtinos veiklos galimybes.

   ,,Svarbus šių programų bruožas – grįžtamasis ryšys. Užrašęs savo sukurtą melodiją kompiuteryje, vaikas gali ją paklausyti, įvertinti. Pavartęs specialiąsias muzikines enciklopedijas, sužino trumpas ir lakoniškas žinias apie kompozitorių, muzikos instrumentą, atlikėją. Siedami muzikos mokymąsi su sau priimtina veikla, mokiniai neretai patys atranda naujų muzikinių interneto puslapių, dar neišnaudotų vienos ar kitos programos galimybių ir taip tampa lygiaverčiais mano partneriais“,- sako mokytoja Vijoleta.

         Šis pažinimo džiaugsmas nuolat suteikia teigiamų emocijų tiek patiems mokiniams, tiek ir pačiai mokytojai. Su dideliu noru, entuziazmu mokytoja teikia mokiniams elementarias žinias apie informacinių technologijų panaudojimo galimybes mokantis solfedžio. Tai neabejotinai daro efektyvesnį ir socialiai patrauklesnį muzikinį ugdymą.

        Linkiu visoms teorijos skyriaus metodinės grupės mokytojoms ir toliau likti kūrybingomis, energingomis ir žingeidžiomis savo profesijos naujovėms.

           Rita Krikštanienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

20160916_143626  20160916_143608  20160929_151456 20160929_151504 20160929_151517 20160929_165204 sestokai 20160929_151538 20160929_165039 20160929_165052

Skip to content