Menu Close

Mokyklos veiklos 60 metų veiklos jubiliejui sudaryta knygelė

Mokyklos veiklos 60 metų jubiliejaus proga sudaryta knygelė, kurią parengė mokyklos direktorė Albina Damašauskienė, metodinių grupių vedėjai Jolanta Sederevičiūtė, Gražvydas Jegnoras, Valdemara Dauknaitė, Eugenija Kumpikevičienė, Asta Nikžentaitienė, Džiuljeta Banienė, bibliotekininkė Dalia Margevičienė. Maketavo dailės mokytoja Gina Kozikienė, redagavo Dalia Margevičienė. Spausdino UAB „Puiki spauda“.
Išleista Raseinių rajono savivaldybės kultūros mėgėjų meninės-leidybinės veiklos projekto lėšomis (projektą rašė ir vykdė D. Margevičienė). 
Ačiū visiems už bendradarbiavimą!

Dalia Margevičienė

Skip to content