Menu Close

Kalėdiniai koncertai

Meno mokyklos ir lopšelio – darželio ,,Saulutė“ salėse:

gruodžio 3 d. 17.00 val. akordeono muzikos vakaras l/d,,Saulutėje“

gruodžio 4 d. 16.30 val. fleitos muzikos vakaras Meno m-kloje

gruodžio 4 d. 16.30 val. fortepijono muzikos vakaras l/d ,,Saulutėje“

gruodžio 8 d. 17.00 val. fortepijono ir dainavimo muzikos vakaras l/d,,Saulutėje“

gruodžio 9 d. 17.10 val. fortepijono ir smuiko muzikos vakaras Meno m-kloje

gruodžio 10 d. 17.30 val. fortepijono muzikos vakaras l/d,,Saulutėje“

gruodžio 11 d. 16.00 val. pučiamųjų muzikos vakaras Meno m-kloje

gruodžio 14 d. 16.30 val. dainavimo muzikos vakaras Meno m-kloje

gruodžio 16 d. 17.00 val. dainavimo ir fortepijono muzikos vakaras Meno m-kloje

gruodžio 17 d. 17.00 val. smuiko ir fortepijono muzikos vakaras l/d,,Saulutėje“

gruodžio 18 d. 16.00 val. meno mokyklos mokinių koncertas Kultūros centre

Ariogalos filialo salėje:

gruodžio 11 d. 17.00 val. fortepijono ir smuiko muzikos vakaras

gruodžio 15 d. 17.30 val. fortepijono ir pučiamųjų muzikos vakaras

gruodžio 16 d. 17.00 val. kanklių muzikos vakaras

gruodžio 17 d. 17.30 val. akordeono muzikos vakaras

gruodžio 18 d. 18.00 val. šokio klasės muzikos vakaras

Šiluvos bazilikoje:

gruodžio 24 d. 21.00 val. ,, Kūčių vakaro melodijos“

Viduklės filiale, gimnazijos salėje:

gruodžio 11 d. 15.00 val. pučiamųjų ir fortepijono muzikos vakaras

Skip to content