Menu Close

Kamerinio muzikavimo festivalis „Vaivorykštės juosta“ Ariogaloje

Renginį organizavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius. Festivalio tikslas – ugdyti savarankišką, kūrybingą asmenybę, skatinti mokinių muzikavimą bei pedagogų bendradarbiavimą.  Organizacinė mokytojų grupė: Benediktas Siliūnas (festivalio koordinatorius), Džiuljeta Banienė (festivalio meno vadovė), Arūnas Krištapavičius, Danguolė Raškevičienė, Gina Kozikienė (grafikos ir dizaino darbai) – džiaugėsi pavykusiu renginiu, tapusiu masine muzikuojančių jaunųjų atlikėjų švente. Šiame renginyje dalyvavo šešiasdešimt penki talentingi atlikėjai (pianistai, akordeonininkai, pūtikai, smuikininkai, viena vokalistė), daugiau nei dvidešimt mokytojų, atvykusių iš įvairių Lietuvos miestų bei miestelių: Garliavos, Kauno, Raseinių, Kudirkos Naumiesčio ir Ariogalos.

Renginį vedė fortepijono klasės mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė. Ji nuoširdžiai pasveikino atvykusius svečius, klausytojus, mokinių tėvelius. Padėkojo šio festivalio rėmėjams: Lietuvos Respublikos Seimo narei Gintarei Skaistei, festivalio globėjai – Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojui ir rėmėjui Kęstučiui Užemeckui, Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariui Jonui Vazgiui, Raseinių meno mokyklai, festivalio partneriui – Ariogalos miesto seniūnijai ir seniūnuiSauliui Buivydui, individualios įmonės savininkei Dijanai Penkauskienei, individualios įmonės valgyklos „Rūta“ savininkei Nijolei Vitkauskienei, individualios įmonės „Polonas“ vadovui Vytautui Juškevičiui.

Festivalio dalyvius renginio pradžioje sveikino Raseinių meno mokyklos direktoriaus  pavaduotojas ir šio renginio koordinatorius Benediktas Siliūnas.Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Savivaldybės Tarybos narys Jonas Vazgys ir Ariogalos seniūnas Saulius Buivydas ne tik linkėjo jauniesiems atlikėjamsgražaus muzikavimo bei sėkmės, bet ir dovanojo prisiminimui jauniesiems atlikėjams atminimo dovanas.

Mokinius festivaliui parengė mokytojai: Jolanta Turčinskienė, Laisvida Juodytė, Asta Nikžentaitienė, Saulė Krečkauskienė, Alfonsas Rukas, Vaidas Dabžanskis (Raseinių meno mokykla), Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Danguolė Gudžiuvienė, Arūnas Krištapavičius, Džiuljeta Banienė (Ariogalos skyrius). Koncertavo įvairios sudėties ansambliai: septyni fortepijoniniai, aštuoni kameriniai, vienas mišrus, akordeonininkų trio ir septyni instrumentiniai (saksofonininkų, fleitų, varinių, styginių instrumentų).

Nuskambėjus paskutiniams festivalio muzikos akordams, renginyje dalyvavusių mokyklų atstovams buvo įteikti muzikiniai atminimo suvenyrai – simboliniai smuiko raktai. Visi respublikinio renginio dalyviai ir jų mokytojai apdovanoti Raseinių meno mokyklos padėkos raštais.

Džiuljeta Banienė, Ariogalos skyriaus mokytoja

 

 

 

 

 

 

Skip to content