Menu Close

Metodinė priemonė

    Mokymo(si) priemonės "Kompiuteris – solfedžio pagalbininkas (pradinis ugdymas)" paskirtis – panaudojant IKT atviro kodo programas, skatinti mokinių pažangą formalųjį švietimą papildančio solfedžio pradinio ugdymo 1-4 klasių pamokose. Naudoti(s) kompiuterine mokymo(si) priemone gali formalųjį švietimą papildančio solfedžio pradinio ugdymo mokiniai, mokytojai.

   Priemonės tikslas – naudojant(is) informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis, padėti mokytojui ir mokiniui plėsti solfedžio pradinio ugdymo programoje numatytus mokymo(si) gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Konsultuotasi su Raseinių rajono švietimo centro metodininkais. Priemonės parengimas aptartas ir suderintas meno mokyklos dainavimo ir muzikos teorijos mokytojų metodinėje grupėje,  patvirtinta mokyklos metodinėje taryboje, mokyklos mokytojų tarybos posėdžio metu.

     Priemonės sudarytojos – muzikos teorijos mokytojos metodininkės Vijoleta Volungienė, Jolita Oržekauskaitė. 2017 metais planuojama parengti dar vieną mokymo(si) priemonės dalį, kurios paskirtis – panaudojant IKT atviro kodo programas, skatinti mokinių pažangą formalųjį švietimą papildančio solfedžio pagrindinio ugdymo 5-8 klasių pamokose. Priemonė patvirtinta Raseinių rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio susirinkime RRŠČ, saugoma Raseinių meno mokykloje.

 

Skip to content