Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Komisija ir atsakingas asmuo

Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas

Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

Skaidrumo akademija: https://stt.lt/antikorupcinio samoningumo didinimas/antikorupcinio samoningumo didinimas viesajame-sektoriuje/7624

Korupcijos prevencijos programa ir priemonių įgyvendinimo planas

Nelikite abejingi pažeidimams ir netinkamam elgesiui!

Čia Jūs galite pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą Raseinių meno mokykloje (rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų etikos normų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus).

Jūsų pateiktų asmens duomenų konfidencialumas bus užtikrintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

    Pranešėjų apsauga

    LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 

    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67a

    Skip to content