Menu Close

Kultūrinių įspūdžių diena

2016 m. balandžio 27 d. Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo 5 dailės klasės mokiniai (mokytoja Kristina Grockytė) keliavo į  edukacinę – pažintinę kelionę į Klaipėdą. Mokykloje esantys skyriai tarpusavyje nuolatos bendradarbiauja, todėl ir šis kartas ne išimtis.  Kartu vykti į edukacinę – pažintinę išvyką su džiaugsmu sutiko ir akordeono klasės mokytoja  Danutė Nedzinskienė su savo mokiniais.

Kelionės tikslai konkretūs – supažindinti ir plėsti mokinių meninę kultūrą, skatinti jų domėjimąsi menu ir už mokyklos ribų. Pirmiausia mokiniai lankėsi Prano Domšaičio galerijoje (Lietuvos dailės muziejaus padalinys), kur apžiūrėjo dvi tapybos ekspozicijas – realisto Česlovo Janušo ir ekspresionisto Prano Domšaičio.  Kad ekspozicijų lankymas būtų įdomesnis, kūrybingesnis ir efektyvesnis, mokiniai sudalyvavo edukacinėje programoje „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“.  Ši edukacija sudomino tiek muzikos, tiek dailės skyrių mokinius, nes muzika ir dailė turi bendrų sąsajų. Virtualus buvimas paveiksle padeda mokiniams geriau suvokti meno kūrinį, nagrinėti jo kompoziciją, spalvinę gamą.  Mokiniai pasiskirstė grupelėmis. Viena grupelė „žengė į paveikslą“, rankų  judesiais keitė paveikslo kompoziciją, grojant muzikai judėjo taip pagyvindami paveikslą. Kiti mokiniai prisiminę apžiūrėtą Prano Domšaičio ekspoziciją pasinaudojant magnetinėmis lentomis iš įvairių iškarpų fragmentų montavo kompozicijas, koliažo technika dėliojo gėlių natiurmortus. Vėliau grupelės apsikeitė.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose edukacinės-pažintinės kelionės dalyviai aplankė didžiulio susidomėjimo Lietuvos meno pasaulyje sulaukusią Šarūno Saukos tapybos parodą „Žmogus su Saukos veidu“. Šarūno Saukos tapybos darbai  saviti, provokuojantys, tuo puikiai įsitikino aplankiusieji šią parodą.

Po Šarūno Saukos norėjosi ramumos, kitokios tematikos, todėl visi persikėlė į erdvę kurioje pristatomas fotografijų ciklas – Beno Šarkos fotografinė kelionė per gamtos stichijas – Vandenį, Žemę, Ugnį, Orą. Ši paroda ypač sudomino mokinius kurie domisi fotografijos menu.

Sekantis sustojimas – Baroti galerija. Apžiūrėję jaunos menininkės  Monikos Furmanavičiūtės tapybos parodą „Paviršutinė“ mokiniai ir mokytojos gavo pakvietimą pakilti į 2 aukštą, kuriame pamatė nepaprastai didelę kūrybinės raiškos įvairovę.  Menotyrininkė mokiniams papasakojo apie juos dominančius meno kūrinius, jų autorius.

Visos dienos eigoje mokiniai stebėjo ir analizavo ekspozicijose esamus kūrinius, diskutavo tarpusavyje, su savo mokytojomis, menotyrininkėmis. Mokiniai kartu su savo mokytojomis džiaugėsi įvykusia išvyka ir priėmėme bendrą išvadą, kad šios edukacinės – pažintinės išvykos kultūrinė patirtis yra neįkainojama, paskatinanti mokinius tolimesnei kūrybai, savo asmenybės ieškojimui ir  tobulinimui.

 

G G1 G3 G4 G5 G8

 

Ariogalos filialo mokytoja – Kristina Grockytė

Skip to content