Menu Close

Kvalifikacijos seminaras

Kovo 22 d. Meno mokykloje vyko kvalifikacijos seminaras pedagogams „Muzikos mokyklų mokytojų profesinės nuostatos ir jų įtaka muzikiniam ugdymui“ (organizatorius RŠČC). Lektorė – pianistė, tarptautinių konkursų laureatė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros doc. dr. Giedrė Gabnytė.

Šiandien ugdyme besireiškiančios pedagogų profesinės nuostatos – objektyvi informacija apie ugdymo problemas bei galimas jų sprendimo alternatyvas. Muzikinio ugdymo proceso sėkmę iš dalies lemia muzikos pedagogų profesinė motyvacija, išsilavinimas, požiūris į ugdymo inovacijas, į mokinį, darbo stilius, mokymo būdų įvairovė ir pan.

Klausytojų auditorija buvo supažindinta su edukacinėje praktikoje vyraujančiomis muzikos mokyklų mokytojų profesinėmis nuostatomis, aptartos nuostatų veiksminimo (kaitos) galimybės. Lektorė pristatė perspektyvinio muzikinio ugdymo modeliavimui reikšmingas naujas idėjas – kodėl ir kaip reikia tobulinti muzikinį ugdymą šiandieninėje Lietuvos muzikos mokykloje, kad būtų sėkmingai prisitaikyta prie naujų visuomenei keliamų iššūkių bei ugdytinio edukacinių tikslų.

Seminaro metu mokytojai atliko praktines užduotis, diskutavo muzikos mokykloms aktualiais klausimais, vyko pedagoginės patirties refleksija. Gyvai pademonstruotas Emocinio imitavimo metodas (EIM, aut. doc. dr. L. Navickienė), kaip ugdytinių muzikalumo ir muzikinių gebėjimų bei saviugdos skatinimo būdas. EIM – universalus amžiaus tarpsnių, dėstomų dalykų, muzikos kūrinių požiūriu. Metodą iliustruoti padėjo 3 kl. mokinys Jonas Keparutis (mokyt. Saulė Krečkauskienė).

Doc. dr. Giedrė Gabnytė mokyklos bibliotekai padovanojo savo mokslinę monografiją „Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos kaip perspektyvinio muzikinio ugdymo projekcija“.

 

Dr. Jūratė Daugėlienė,

mokytoja ekspertė

Skip to content