Menu Close

Kvalifikacijos seminaras

 Š. m. vasario  21 d. Raseinių meno mokykloje vyko kvalifikacijos seminaras „Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant jaunąjį muzikos atlikėją”. Lektorės – LMTA Pedagogikos katedros doc. dr.  Lolita Navickienė  ir pianistė, tarptautinių konkursų laureatė, LMTA Pedagogikos katedros doc. dr. Giedrė Gabnytė Bizevičienė. 
Doc. dr.  Lolita Navickienė supažindino Raseinių ir Jurbarko muzikos mokytojų auditoriją su  autorinio Emocinio imitavimo metodo (toliau EIM) sukūrimo prielaidomis, struktūra, taikymo taisyklėmis ir galimybėmis. Seminaro metu muzikos pedagogams buvo pateikta EIM praktinio taikymo pavyzdžių, padedančių instrumento dalyko, dainavimo pamokose ne tik mokyti, bet ir ugdyti mokinių interpretacinius gebėjimus, realizuoti visus ugdomosius tikslus (pažintinius, psichomotorinius lavinamuosius, emocinius ir dorinius), leidžiančius mokymo procesą aktualizuoti, intensyvinti, sujausminti.  

Doc. dr. Giedrė Gabnytė Bizevičienė kalbėjo apie EIM pritaikomumą instrumento pamokoje, mokinio veiklą, veiksenas, šiuolaikinei pamokai svarbius tradicinius (muzikos kūrinio rengimas, kūrinio interpretacija, pasirengimas muzikos kūrinį atlikti viešai) ir alternatyvius (muzikos klausymasis, skaitymas iš lapo, improvizavimas, komponavimas) veiklos būdus pamokoje. Pianistė meniškai įtaigiai atliko lietuvių kompozitorių kūrinius. 
Lektorės demonstravo fortepijono dalyko repertuaro interpretavimo pavyzdžius, kurių principas tinka visų instrumentų dalyko, dainavimo mokyme. Praktikumo metu pedagogai, pasiskirstę į atskiras klases, savarankiškai parengė nesudėtingų kūrinių interpretavimo variantus, aptarė ir juos pakomentavo. Vyravo šilta, kūrybinga, betarpiška atmosfera. 

Seminarą inicijavo Meno mokyklos dainavimo ir muzikos teorijos metodinė grupė, organizavo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba. 

 

dr. Jūratė Daugėlienė, mokytoja ekspertė

 

 

 

Skip to content