Menu Close

M. K. Čiurlionio proanūkis pianistas Rokas Zubovas koncertavo Ariogalos skyriuje

Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius pradėjo naujus mokslo metus su gausiu moksleivių būriu, kurie savo gyvenime rado vietą muzikai ir dailei. Užsiėmimai jau įsibėgėjo, muzikos garsai užpildė mokyklos erdves.

Gyvenime kartais taip atsitinka, kad, atrodo, beveik neįmanoma staiga tampa realybe. Mūsų, Ariogalos skyriaus, muzikos pedagogai savo atkaklumu ir vieninga veikla mokykloje jau pradėjo žengti mažus žingsnelius į Tarptautinę muzikos areną. 2017 metais suorganizavome ir pravedėme du tarptautinius Jaunųjų muzikos talentų festivalius, manome, kad tai pavyks ir 2019 metais. Pradžia padaryta, užmegzti ryšiai su Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Slavsko muzikos ir meno mokyklomis. Kalbamės apie galimą bendradarbiavimą su Ukrainos Ivano Frankovsko muzikos mokykla. Ryšiai plečiasi, tampame labiau žinomi ne tik savo rajone, bet ir už Respublikos ribų. Tai įgalina mus kelti renginių kokybę ir atsakingai ruošti repertuarą tarptautinio lygmens pasirodymams, moksleivius  paskatina daugiau dėmesio skirti kūrinio atlikimo meistriškumui, reikalauja judesio plastikos ir dėmesio savikontrolei scenoje. Groti ir kurti mokomės visi, ir pedagogai ir moksleiviai. Tokiu būdu glaudžiai bendradarbiaujame su mokyklos bendruomene, rėmėjais – vietos miestelio verslininkais.

Vienas iš tokių nepaprastų stebuklų, įvykusių Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje buvo susitikimas su vienu įžymiausiu mūsų šalies pianistu, virtuozu, M. K. Čiurlionio proanūkiu – profesoriumi Roku Zubovu. Žinant tai, kad šis žmogus nuolatos koncertuoja įvairiose pasaulio šalių scenose ir yra žinomas, kaip atlikėjas, visame muzikos pasaulyje, atrodo visai buvo beviltiška tikėtis, kad šis profesionalas atvažiuos pas mus į mažą miestelį – Ariogalą. Tiesiog savo idėją pradėjome derinti su profesoriumi jau nuo balandžio mėnesio pradžios ir mąstyti kaip reikės priimti šį, gilią istorinę praeitį turintį, žmogų. Visi lietuviai žino kas buvo M. K. Čiurlionis ir ką jis reiškia Lietuvai. Tačiau pakako kelių pokalbių telefonu ir vizito detalės buvo suderintos.

Rugsėjo pradžioje įvyko nuostabi fortepijono muzikos šventė  Ariogalos skyriuje. Tai buvo neeilinis įvykis miestelyje ir mokykloje. Visi laukėme su nekantrumu šios iškilios muzikos pasaulio asmenybės. Be to – Ariogalos skyrius įsigijo naują fortepijoną, kuris suteikė puikias galimybes tobulinti mūsų moksleiviams grojimo įgūdžius profesionaliu instrumentu. Taigi, buvo svarbu išgirsti ir profesionalo nuomonę apie įsigytą instrumentą.

Profesorius atvyko su žmona Sonata, kuri taip pat yra pianistė. Šventės dalyviai pamatė ir sutiko plojimais paprastą, besišypsantį, tiesiog spinduliuojantį žmogiškąja šiluma ir paprastumu žmogų. Svečius pasveikino skyriaus moksleivė Klaudija, atlikdama fortepijoninį kūrinį. Profesorius pagyrė jaunąją pianistę už puikų kūrinio atlikimą. Bendravimas buvo lengvas, suprantamas, tiesiog norėjosi kalbėti dar ir dar, nežiūrint to, kad prieš mus stovėjo daugelio pasaulinių fortepijono muzikos festivalių, įvairių meno renginių laureatas, žmogus grojęs Amerikos, Argentinos, Belgijos, Olandijos, Vokietijos žymiausiose koncertų salėse. Muzikos genijus stovėjo ir šypsojosi visai šalia. Be abejo, profesorius papasakojo publikai apie savo istorinę praeitį, apie įžymiausią visų laikų Lietuvos menininką, kompozitorių, savo prosenelį M. K. Čiurlionį. Pažiūrėjus iš šono, atrodo, kad vyksta gerų bičiulių susitikimas ir kalbamės visiems taip žinoma ir suprantama tema – fortepijono muzika ir kompozitoriaus M. K.Čiurlionio kultūrinis ir muzikinis palikimas Lietuvoje ir pasaulyje.

Maestro R. Zubovas atliko nemažai kūrinių, kurie iliustravo jo pasakojimą apie įžymųjį prosenelį. Besiklausant atlikėjo, prieš akis tarsi iškilo visa savo didybe M. K. Čiurlionis, pamatėme kaip muzikos garsais galima perteikti gamtos grožį, muzika užpildyti žmogaus smegenis neįkainuojamu turtu – vaizdiniais. Pajutome ir kompozitoriaus nuotaikų kaitą, ir, vedami muzikos garsų, nusikėlėme į tolimąją Norvegiją, kur mintyse įsivaizdavome tos šalies gamtos didybę ir fiordų grožį. Kartu su maestro garsais nukeliavome ir į Druskininkus, pasivaikščiojome Čiurlionio takais. Buvo nuostabu, nes viskas buvo čia pas mus, mūsų vaizduotėje. O profesorius vis pasakojo ir pasakojo, šventės dalyviai klausė ir žavėjosi šio žmogaus paprastumu bendraujant, jo neįkainuojamu talentu ir muzika, kurią maestro atliko naujuoju mokyklos fortepijonu.

Muzikos fiesta tęsėsi. Visus salėje buvusius dalyvius labai maloniai ir šiltai nuteikė profesoriaus pakvietimas žmonai Sonatai: gal pagrojam keturiomis rankomis? Pagrojam – sekė atsakas.

Salėje pasklido fortepijono muzikos garsai. Jie buvo tylūs, švelnūs, buvo nerimastingi ir staiga peraugo į laviną, kuri, atrodo, nušluos viską kelyje. Po to sekė atokvėpis, ramybė ir muzika palaipsniui užvaldė visus buvusius salėje. Muzikos garsų paletė buvo labai įvairi. Atlikėjai, maestro Rokas ir Sonata tiesiog gyveno tuo muzikos garsu, kurį skleidė fortepijono klavišai. Buvo beprotiškai gera ir įdomu.

Tačiau laikas turi savybę, kad jis kažkaip greitai prabėga ir kiekvienas malonumas ar veiksmas turi pradžią ir pabaigą.

Profesorius atsakė į keletą žiūrovų klausimų, nusifotografavome prisiminimui. Maestro patikino, kad naujasis mokyklos fortepijonas tikrai yra puikaus tembro bei garso kokybės. Mums tai buvo patvirtinimas, kad galime organizuoti tarptautinio lygmens muzikos renginius.

Po renginio įteikėme profesoriui Rokui ir gerbiamai Sonatai atminimo suvenyrus. Vienas nuolatinis mūsų mokyklos rėmėjas, verslininkas įteikė maestro Rokui knygą ir pasakė, kad per paskutinius trisdešimt metų tai trečias kartas kai Ariogaloje vyksta tokio aukšto lygio susitikimai su muzikos pasaulio virtuozais.

Nuoširdžiai RMM Ariogalos skyriaus kolektyvo vardu dėkoju Ariogalos verslininkams Jūratei ir Kęstučiui Krištopaičiams, Vytautui Juškevičiui, Arvydui Bulzgiui, Dainiui Šadauskiui, verslininkams Penkauskams, UAB „SSF“ ir direktoriui Andriui Čilvinui, LR Seimo narei G. Skaistei ir jos šeimai, LR Seimo vicepirmininko A. Nekrošiaus padėjėjui-sekretoriui K. Užemeckui, kitiems mūsų rėmėjams, savo lėšomis padėjusiems mums suorganizuoti naujo instrumento „krikštynas’’ ir susitikimą su maestro Roku Zubovu.

Benediktas Siliūnas, direktorės pavaduotojas ugdymui Ariogalos skyriuje

      

 

 

Skip to content