Menu Close

Meno mokyklos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktas nurodo, kad švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.  

Meno mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo Meno mokyklos interneto svetainėje turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Meno mokyklos  tarybai. 

Meno mokyklos taryba per 15 dienų nuo ataskaitos pateikimo, įvertinusi ją ir Meno mokyklos  bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl Meno mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį  savivaldybės merui. 

Vadovo metų veiklos ataskaita 2021 m.

 

Skip to content