Menu Close

Metodinė diena Kėdainių muzikos mokykloje

Pianistų susitikimas „Kūrybiška pamoka – aplinka, padedanti mokiniui patirti pažinimo džiaugsmą“ Kėdainių muzikos mokykloje prasidėjo pranešimais, o vėliau vyko atviros pamokos ir dailės terapijos su muzika dirbtuvės. Mūsų mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Jolanta Sederevičiūtė prisijungė pranešimu „Ugdymo priemonės fortepijonui“, pristatydama kelis savo vadovėlius ir projektus. Kolegėms susidomėjus, darbai buvo nukopijuoti ir palikti bibliotekoje. Diena buvo pilna refleksijų ir metodinių išvadų.

Skip to content