Menu Close

Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo koncertas „Mūsų vaikai – Lietuvai“

Gegužės 24 d. vyko iškilminga mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija, kurią pakiliai pradėjome daina „Lietuva brangi“. Direktorė Albina Damašauskienė prasmingais ir gražiais žodžiais pasveikino visus susirinkusius. Kalbėjo svečiai iš savivaldybės, Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė.

Mokyklos direktorė kartu su pavaduotoja ugdymui įteikė baigimo pažymėjimus, padėkas laureatams ar kitaip pasižymėjusiems mokiniams konkursuose, festivaliuose.

Skambėjo įvairūs kūriniai, kuriuos mokiniai atliko su jauduliu, bet atsakingai ir su nostalgijos gaidele praleistam laikui meno mokykloje. Dėkojo juos mokiusiems mokytojams, teikė gėles. Mokinių tėvelių vardu kalbėjo Rapolo mamytė Rasa Jokilaitienė. Šventę baigėme mokyklos himnu.

Dėkojame šventės režisierei mokytojai Ilmai Garšvienei ir visiems padėjusiems paruošti salę renginiui.

Sėkmės Jums, vaikai, nepamirškite muzikos, neužverskite dar visų natų knygų.

Skip to content