Menu Close

Muzikos teorijos metodinė grupė

Muzikos teorijos metodinės grupės vadovė Valdemara Dauknaitė, mokytojos:  Rita Krikštanienė, Giedrė Arlauskienė, Sigita Grubliauskaitė, Eugenija Kumpikevičienė, Vijoleta Volungienė.

Mokiniai mokomi muzikos teorijos dalykų: solfedžio, muzikos istorijos. Teorinių dalykų reikšmė bendram būsimo muzikanto ugdymui yra labai svarbi, todėl jų mokomasi nuo pirmųjų iki paskutiniųjų mokslo metų.

Muzikos teorijos  mokytojos aktyviai dalyvauja metodinėje veikloje: organizuoja seminarus, dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose metodiniuose renginiuose, dalijasi asmenine gerąja darbo patirtimi su kitų rajonų ir miestų muzikos teorijos skyriaus pedagogais, yra parengusios metodinių darbų. Solfedžio mokytojos yra sudariusios ,,Skaitymo iš lapo“ knygą 1 – 7 klasėms, kuri buvo eksponuojama PPRC (Pedagogų profesinės raidos centras) parodoje.

Mokytoja metodininkė Vijoleta Volungienė, rengia ugdytinius respublikiniam solfedžio konkursui J. Gruodžio konservatorijoje ir laimi laureato diplomus.

Tradicinėmis tapusios organizuojamos muzikinės popietės “Mano garsų pasaulis”, “Įspūdis”(bendras projektas su dailės skyriaus mokiniais), viktorinos, kurios atskleidžia mokinių kūrybiškumą, žinias, gebėjimus bendrauti. Viktorinos ,,Noriu žinoti“ medžiaga pateikta nuolatinei parodai PPRC.

2005 metais mokytojos metodininkės J. Oržekauskaitės iniciatyva  buvo įsteigta Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė, kurios tikslas – atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinius gebėjimus. Dirbama remiantis E. Gordono, Wendy, H. Valerio (JAV), B. M. Boltono (Anglija) ir  Reginos Poškutės-Gruen (Lietuva) programomis. Užsiėmimus, kuriuose improvizuojama, klausomasi muzikos, dainuojama, žaidžiama, įsimenami elementarūs toniniai, ritminiai dariniai, mokomasi muzikos rašto pradmenų, lanko 3-4 metų ir 5-6 metų vaikai. Muzikos pažinimui naudojamos įvairios priemonės: liaudies, akademinės ir šiuolaikinės muzikos įrašai, instrumentai (marakasai, tambūrinai, lėkštės, trikampiai, būgneliai, lazdelės), pupų maišeliai, šifono skarelės, kamuoliukai, spalvinis parašiutas.

Rengiamos ekskursijos į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Kauno valstybinį muzikinį teatrą, Klaipėdos muzikinį teatrą, muziejus. Skatinamas mokinių kūrybiškumas, domėjimasis  muzikiniu gyvenimu: mokslo metų pabaigoje skyriaus mokytojos organizuoja mokinių savos kūrybos kūrinių koncertą – parodą.

Muzikos teorijos skyrius veikia nuo mokyklos įkūrimo, nuo 1959 m.

Parengta kompiuterinė mokymo(si) priemonė ,,Kompiuteris – solfedžio pagalbininkas, mokytoja metodininkė  Vijoleta Volungienė. 

Skip to content