Menu Close

Padėkos vakaras „Ačiū tariam iš širdies – 2019“

2019 m. kovo 13 dieną Raseinių rajono kultūros centro Ariogalos skyriuje vyko padėkos vakaras – koncertas „Ačiū tariam iš širdies – 2019“, kurį organizavo Ariogalos skyriaus vyr. mokytojos – Alina Skirmantaitė – Ivoškienė, Danutė Nedzinskienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui – Benediktas Siliūnas. Renginys skirtas meno mokyklos rėmėjams.

Padėkos vakaro pradžioje, renginio vedėja – mokytoja Alina Skirmantaitė – Ivoškienė pristatė trumpą 2018 metų veiklos ataskaitą meno mokyklos rėmėjams, su kurių pagalba buvo suorganizuoti respublikiniai, tarptautiniai renginiai, išvykta į koncertines išvykas, festivalius respublikoje bei už jos ribų, ir t.t.

Direktorės pavaduotojas ugdymui – Benediktas Siliūnas tarė padėkos žodį ir įteikė padėkos raštus rėmėjams.

Toliau pasisakė gerb. svečias, LR Seimo narys, Seimo nario Arvydo Nekrošiaus padėjėjas – Kęstutis Užemeckas, diskusiją aktualiais verslo plėtros klausimais vedė garbingas renginio svečias, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras – gerb. Gitanas Nausėda.

Po diskusijos vyko Ariogalos skyriaus organizuoto respublikinio konkurso „Mes galim“ laureatų apdovanojimai, kuriuos įteikti padėjo gerb. svečias – Gitanas Nausėda.

III vietą pasidalino Ariogalos skyriaus mokinės – sesutės Paulina ir Gabija Veličkaitės (už kūrinį „Pasikalbėjimas“) ir Klaudija Juodytė (už kūrinį „Nežinomybė“). II vieta atiteko Ariogalos skyriaus mokinei – Klaudijai Petrauskaitei (už kūrinį „Ginčas“). I vieta atiteko Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniui – Mindaugui Simukaičiui (už kūrinį „Raganą“). Kūrybiniame procese dalyviui iš Kauno – Mindaugui pagalbą ir rekomendacijas teikė jo mokytoja metodininkė Irina Tranauskienė, Ariogalos skyriaus mokinėms atskleisti kūrybinius talentus padėjo ir muzikos komponavimo rekomendacijas teikė muzikos teorijos skyriaus mokytoja  Danguolė Raškevičienė, patarimų negailėjo mergaičių pagrindinio dalyko fortepijono mokytojos. Konkursą organizavo Ariogalos skyriaus mokytoja Džiuljeta Banienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas.

Po respublikinio konkurso „Mes galim“ apdovanojimų, žodis buvo suteiktas Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojai metodininkei – Irinai Tranauskienei, kuri įteikė Grand Prix laureato apdovanojimą Ariogalos skyriaus mokinei, respublikinio konkurso „Grand Pas“ diplomantei – Klaudijai Petrauskaitei (mokytoja Dž. Banienė).

Padėkos vakaro antrojoje dalyje vyko mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame pasirodė vokalinis ansamblis, fortepijono, akordeono, smuiko, gitaros, pučiamųjų instrumentų klasės mokiniai ir mokytojai, pramoginių šokių šokėjų pora – Domantas Mūras ir Ieva Matulevičiūtė. Mokinius koncertui paruošė mokytojai: D. Raškevičienė, A. Skirmantaitė – Ivoškienė, Dž. Banienė, D. Nedzinskienė, D. Gudžiuvienė, A. Kirštapavičius, A. Radčenko, šokių treneriai Liudmila ir Vytautas Bankauskai. Sceną puošė dailės klasės mokytoja – Lijana Raginskienė.

Dėkojame koncerto įgarsintojui – Donatui Kartanui, Raseinių rajono kultūros centro Ariogalos filialo vadovei Rasai Sadauskienei už suteiktą erdvę renginiui įvykti.

Labiausiai dėkojame rėmėjams! Ačiū tariame iš visos širdies!

           Alina Skirmantaitė – Ivoškienė, Ariogalos skyriaus mokytoja

   

 

Skip to content