Menu Close

Biblioteka

Bibliotekoje dirba Dalia Margevičienė

Darbo laikas

Pirmadieniais   9.00 – 9.30 (nuotolinis)

Antradieniais   9.00 – 17.30     12.00 – 12.30 pietų pertrauka

Trečiadieniais   12.00 – 18.00

Ketvirtadieniais   12.00 – 17.00

Penktadieniais   9.00 – 9.30 (nuotolinis)

Kontaktai

el. paštas   dalia.margeviciene@raseiniumenomokykla.lt

Sistemingai komplektuojamas ir tvarkomas knygų fondas, stengiamasi patenkinti visus bibliotekos vartotojų lūkesčius. Kiekvienais mokslo metais vyksta parodos, skirtos kompozitorių sukaktims, kalendorinėms ir valstybinėms šventėms paminėti, edukaciniai užsiėmimai Knygnešio dienai. Vyksta glaudus bendrakultūrinis bendradarbiavimas su mokytojais, mokomuoju teatru „Svajoklis“, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka, Raseinių krašto istorijos muziejumi, kitų mokyklų bibliotekomis. Sukauptas vertingas muzikinės literatūros fondas garantuoja galimybę įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, ugdant meninius mokinių gabumus. Bibliotekininkė pateikia išsamią informaciją apie mokykloje vykstančius renginius, koncertus, festivalius, parodas ir kitą veiklą internetinėje svetainėje www.raseiniumenomokykla.lt, socialiniame tinkle www.facebook.com/Raseiniumenomokykla.

2018 metų rugsėjo mėnesį biblioteka perkelta į antrąjį mokyklos pastatą.

             

Skip to content