Menu Close

Pažinkime M.K.Oginskį (1765 – 1833)

Birželio 3 dieną Šiluvos filialo ir NVŠ programos Vokalo studija ,,Šiloja“  mokiniai dalyvavo edukacinėje – koncertinėje išvykoje ,,Pažinkime Mykolą Kleopą Oginskį (1765 – 1833) – kompozitorių, visuomenės švietėją, diplomatą, politiką“. Apsilankyta buvo Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje, giedota ir dalyvauta šventose Mišiose Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Dėkojame ekskursijų vadovei Audronei Gečienei už įdomią edukacinę programą, muzikos mokytojui ir vargonininkui Juozui Barsteigai už nuoširdų, rūpestingą bendradarbiavimą, Irenai Stankūnienei, UAB “Raseinių autobusų parkas” administracijai, vairuotojui.

Jolita Oržekauskaitė,

Šiluvos filialo muzikos mokytoja

O2 O3 O4 O5 O6  O8 O9 O10 O7O11O15 O12 O13 O14

O16

Skip to content