Menu Close

Pilietiškumo pamoka – koncertas „Šitą žemę man likimas dovanojo”

Vasario 9 d. vykusią pilietiškumo pamoką – koncertą „Šitą žemę man likimas dovanojo“, skirtą Vasario 16-ąjai paminėti pradėjome Lietuvos valstybės himnu.
Koncertą organizavo mokytojos Eligija Dobilaitienė ir Gintarė Gudaitienė. Mokytoja Gintarė nuoširdžiai papasakojo mokinams savo prisiminimus, parodė nuotraukas, kurios mena mokyklinius metus. „…mes suprantame kas yra laisvė, kai Ukrainoje vyksta karas. Laisvė – ne duotybė už ją reikia kovoti“ – kalbėjo mokytoja.
Eilėraščius apie Lietuvą skaitė mažiausieji. Mokiniai atliko lietuvių kompozitorių – T. Šerno, E. Laumenskienės, Vyt. Paltanavičiaus, Vyt. Kernagio, V. Jucevičienės, B. Dvariono, J. Gaižausko ir L. Vilkončiaus kūrinius.

Merginų ansamblis atliko „Ašara Dievo aky. Lietuva, ką tu veiki?” (J. Marcinkevičiaus žodžiai). Besiklausant šios dainos mūsų širdys prisipildė šilumos, meilės, laisvės, stiprybės ir tikėjimo. Justinas Marcinkevičius iškėlė savo kūryboje šias vertybes: „Stovėk, kaip stovi laisvė”, „Aš – tavo laisvė“, „Eik taip, kaip eina laisvė ”. Jei mumyse yra meilė Lietuvai, tai mes turime teisę joje gyventi, dirbti, mokytis, ginti ir didžiuotis, kad gyvename Lietuvoje. 

Koncertui mokinius ruošė mokytojai: Jūratė Daugėlienė, Eligija Dobilaitienė, Gintarė Gudaitienė, Saulė Krečkauskienė, Vytautas Vasiliauskas, akompanavo Jūratė Daugėlienė, Eligija Dobilaitienė, Vytautas Vasiliauskas.

Informacija ir nuotraukos Dalios Margevičienės

Skip to content