Menu Close

Projektas “Už Raseinių, ant Dubysos”

Spalio 19 d. mokykloje vyko renginys „Už Raseinių, ant Dubysos“, skirtas Maironio 155-osioms gimimo metinėms. Skambėjo solisčių atliekama „Už Raseinių, ant Dubysos“, pritariant kanklėmis mokytojai Astai Nikžentaitienei. Mokiniai turėjo galimybę dar kartą išgirsti apie Maironio gyvenimą, kūrybą, knygas, peržiūrėtos skaidrės, kurias sudarė bibliotekininkė Dalia Margevičienė, grąžino mus į praeitį, kurioje daugiau nei prieš 150 metų gyveno ir kūrė poetas. Smuikininkių ansambliai, vadovaujami mokytojų Eligijos Dobilaitienės, Jolantos Turčinskienės, atliko kūrinius pritariant pianistėms Medai Bertašiūtei, Emai Songailaitei, Julitai Kumpikevičiūtei, mergaičių mokytojos Laisvida Juodytė ir Gintarė Gudaitienė.

Nojus Globys ne tik talkino vedant renginį, bet ir grojo fortepijonu, Maironio eiles skaitė Saulė Rukaitė, rengė mokytoja Romena Godelytė-Irkmonienė, mokytojos Aušros Jukilaitienės šokėjos šoko „Už Raseinių, ant Dubysos“. Šiuolaikiškai poetinę kompoziciją pagal Maironį „Išvažiuojant“ suvaidino „Svajoklio“ teatro aktoriai, juos išradingai, savitai ir įdomiai, rengė mokytoja Ilma Garšvienė, projekciją kūrė Vilius Liauška.
Pakilią nuotaiką salėje kūrė mokytojos Gintarės Norkienės dailės klasės mokinių Maironio eilėraščių temomis piešiniai. 
Projekto tikslus pasiekėme gražiu bendradarbiavimu, sujungėmė poeziją ir muziką. Tai buvo mūsų pirmas žingsnis į Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio jubiliejų.

 

Skip to content