Menu Close

Raseinių meno mokyklos himno (dainos) kūrimo konkurso nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Raseinių meno mokykla.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Konkurso tikslas – sukurti mokyklos himną ir pagal paskirtį naudoti mokyklos gyvenime.
 2. Uždaviniai:  4.1. Atskleisti mokinių   kūrybines   galias,   gebėjimą   aiškiai,   vaizdžiai,  taisyklingai   reikšti

mintis.

                                4.2. Puoselėti tapatumo su mokykla jausmą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Dalyviai. Konkurse kviečiami dalyvauti esami visų klasių mokiniai.
 2. Konkurso eiga:
  • konkurso pradžia sutampa su nuostatų paskelbimo mokyklos tinklapyje https://www.raseiniumenomokykla.lt data;
  • sukurtą kūrinį ir konkurso dalyvio anketą (Priedas Nr. 1) pateikti iki 2024 m. kovo 1 ;
  • komisija kūrinius vertins ir atrinks iki 2024 m. kovo 15 d.;
  • geriausi komisijos atrinkti kūriniai bus pateikti balsavimui mokyklos bendruomenės socialiniame tinkle „Facebook“ nuo 2024 m. kovo 18 iki 29 d.;
  • Jūsų sukurto mokyklos himno (dainos) video/muzikos įrašą atsiųsti el. p. pavaddovile@gmail.com. Iki 2024 m. kovo 1 d.;
  • konkurso anketa (Priedas Nr. 1) siunčiama El. p. pavaddovile@gmail.com arba pristatyta asmeniškai direktoriaus pavaduotojai ugdymui Dovilei Rukienei (tel. 8 602 71775). Anketos duomenys rašomi kompiuteriu.
 3. Kūrinys savo nuotaika ir charakteriu turi būti artimas himno žanrui, tinkantis atlikti dideliam dalyvių skaičiui (bent jau priedainis) įvairių švenčių ir renginių metu.
 4. Himno tekstas turėtų atspindėti mokyklos idėją, vertybes ir viziją, jos istoriją, tradicijas, tai, kas mus vienija, kuo tikime, ko siekiame ir sieksime, būti prasmingas ir šiuolaikiškas (gali būti naudojama poezija). Privalo būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba.
 5. Laisvai pasirinkta forma, stilius ir kitos meninės raiškos priemonės.
 6. Himno (dainos) tekstą sudaro du posmai ir priedainis.
 7. Himno (dainos) trukmė nuo 1 min. 30 sek.
 8. Himno (dainos) autoriai gali būti solistai ir įvairios mokinių grupės.
 9. VERTINIMAS. REZULTATAI. APDOVANOJIMAI.
 10. Konkurso dalyvių kūrinius vertina Raseinių meno mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
 11. Vertinant gautus kūrinius bus atsižvelgiama į  anksčiau paminėtus reikalavimus, žodinio teksto originalumą, melodijos perteikimą,  bendrą kūrinio dvasią. 
 12. Už vertinimo komisijos atrinktus kūrinius balsuoja mokyklos bendruomenė savo socialiniame tinkle „Facebook“.
 13. Vertinimo rezultatai bus sumuojami lygiomis dalimis ( 50%  komisijos balsais ir 50% žiūrovų balsais).
 14. Konkurso laimėtojas skelbiamas mokyklos tinklapyje https://www.raseiniumenomokykla.lt 2024 m. balandžio 2 d.  
 15. Konkurso laimėtojas bus apdovanotas vertingu specialiuoju prizu.
 16. Mokykla turi teisę pratęsti konkurso vykdymo terminą.

VI. AUTORINĖS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Konkurso organizatoriai turi teisę gautus kūrinius skelbti viešai. Konkursui pateikti darbai nebus grąžinami.
 2. Mokykla neprisiima atsakomybės už himno kūrėjų autorinių teisių pažeidimus trečiųjų asmenų atžvilgiu.
 3. Konkurso laimėtojas(-ai) suteikia mokyklai teisę sukurtą kūrinį naudoti be jokių apribojimų.

                                                                                               ____________________                                                    Priedas Nr. 1

Raseinių meno mokyklos

Himno (dainos) konkurso dalyvio anketa

2023-…………………..    ………..

Himno (dainos) pavadinimas 
Autoriaus vardas, pavardė 
Elektroninis paštas 
Tiksli gimimo data 
Mokytojo vardas, pavardė 

                                              Himno (dainos) žodžiai

Skip to content