Menu Close

Respublikinė mokytojų konferencija Ariogaloje

2019 metų kovo 22 dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje vyko respublikinė muzikos mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinės ugdymo aktualijos meno ir muzikos mokyklose“. Konferenciją organizavo Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas, Ariogalos skyriaus mokytojų metodinės grupės vadovė Džiuljeta Banienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Valdonė Balčaitienė. Metodinės-praktinės konferencijos programą vedė šio renginio moderatorius Benediktas Siliūnas. Visus susirinkusius į respublikinę konferenciją pasveikino Meno mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rukienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Valdonė Balčaitienė.

Konferencijoje dalyvavo šalies muzikos ir meno mokyklų pedagogai: Aušra Klovaitė Berezinienė ir Jurgita Lapienytė (Kauno1-oji muzikos mokykla), Bronislava Bajoriūnaitė (Šakių r. meno mokykla), Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė (Kauno „Vyturio” gimnazija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija), Agnė Daučianskaitė (Garliavos meno mokykla, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija), Alina Skirmantaitė – Ivoškienė, Džiuljeta Banienė ir Lijana Raginskienė (Ariogalos skyrius) bei praktiniuose užsiėmimuose dalyvavusios mokinės: Julija Mikulėnaitė, 5 kl. (mokyt. Agnė Daučianskaitė, Garliavos meno mokykla).

Pirmos konferencijos dalies darbotvarkėje buvo numatyti pranešimai su įvairia muzikos ir meno mokyklų aktualijas atskleidžiančia tematika, demonstruotos skaidrės, jogos pratimai bei video įrašai: „Mokyklos aktualijos, pasitinkant jubiliejų“ (mokytojos Džiuljeta Banienė ir Lijana Raginskienė), „Programinė muzika šių dienų mokykliniame fortepijoniniame repertuare. Romantizmo epocha“ (mokytoja metodininkė Aušra Klovaitė Berezinienė), „Motyvacija muzikuoti“ (mokytoja metodininkė Jurgita Lapienytė“), „Mokinių scenos baimė: priežastys, psichologiniai aspektai, įveikimo galimybės“ (vyresnioji mokytoja Alina Skirmantaitė – Ivoškienė), „Joga muzikantams“ (mokytoja metodininkė Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė).

Antroje konferencijos darbotvarkėje vyko praktiniai užsiėmimai, mokytojų gerosios darbo patirties darbų pristatymas, demonstuotos vaizdinės priemonės, video įrašai: „Jaunojo atlikėjo technikos formavimo ypatumai grojant akordeonu“ (mokytoja A. Daučianskaitė), „Gamų mokymo problemos ir jų sprendimai” (vyresnioji mokytoja Br. Bajoriūnaitė), aranžuotų kūrinių fortepijonui rinkinių pristatymas (vyresnioji mokytoja Dž. Banienė). Renginio metu konferencijos auditorija ne tik klausė pristatomų pranešimų, bet ir aktyviai dalyvavo diskusijose, praktiniuose užsiėmimuose, nuoširdžiai ir betarpiškai bendraudami vykdė pranešėjų užduotis, dalijosi savo metodine darbo patirtimi.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų konferencijos rėmėjams verslininkui Alfredui Lionginui Masaičiui ir verslininkei Nijolei Vitkauskienei.

Benediktas Siliūnas,  direktorės pavaduotojas Ariogalos skyriuje      

                                                          

Skip to content