Menu Close

Respublikinis seminaras-praktikumas Ariogalos skyriuje

2020 metų kovo 25 ir birželio 10 dienomis Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje vyko Respublikinis muzikos mokytojų ilgalaikės programos „Šiuolaikinio vaiko ugdymo(si) meno mokykloje aktualijos“ III modulio seminaras praktikumas „Motyvacijos skatinimas, ruošiant mokinius viešiems pasirodymams, vadovaujantis aktualiais mokymo metodais ir pedagogine praktika“. Renginį organizavo Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas (renginio koordinatorius), Ariogalos skyriaus  mokytojų metodinės grupės vadovė Džiuljeta Banienė, vyresnysis mokytojas Arūnas Krištapavičius ir Raseinių rajono Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Valdonė Balčaitienė.

Seminare dalyvavo šalies muzikos ir meno mokyklų pedagogai: Jolanta Snudaitienė, Zinaida Sivakova, Jūratė Žemaitytė (Kauno 1 muzikos mokykla), Asta Nikžentaitienė (Raseinių meno mokykla), Benediktas Siliūnas (Ariogalos skyrius) bei praktiniuose užsiėmimuose dalyvusios mokinės: jaunosios pianistės Liepa Čižauskaitė ir Goda Serbentaitė, 5 kl. (J.Snudaitienė, Z.Sivakova, Kauno 1 muzikos mokykla) ir 3 kl. fleitininkė Barbora Šaltytė (A. Nikžentaitienė, Raseinių meno mokykla).

Pirmoji seminaro dalis vyko kovo 25 dieną nuotoliniu būdu.  Darbotvarkėje buvo numatyti pranešimai su įvairia muzikos ir meno mokyklų aktualijas atskleidžiančia tematika ir skaidrės buvo išsiųsti seminarui užsiregistravusiems dalyviams: „Psichologiniai ir pedagoginiai aspektai ruošiant jaunąjį pianistą viešiems pasirodymams“  (Z. Sivakova, vyresnioji mokytoja), „Ansamblinis muzikavimas – atlikimo aktualijos ir mokinių motyvacija“ (J. Žemaitytė, mokytoja ekspertė), „Mokinių motyvacijos skatinimas, organizuojant koncertines išvykas užsienyje“  (B. Siliūnas), „Ansamblinis grojimas – svarbus mokinių motyvacijos aspektas“ (J. Snudaitienė, mokytoja metodininkė), „Fleitos pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir įsivertinimas, dalyvaujant šalies mokyklų rengiamuosiuose festivaliuose ir konkursuose“ (A. Nikžentaitienė, mokytoja metodininkė).

Antroji seminaro dalis šių metų birželio 10 dieną vyko gyvai, laikantis visų karantino metu būtinų saugumo sąlygų (dalyvavo apie 12 asmenų). Darbotvarkėje vyko praktiniai užsiėmimai, mokytojų gerosios darbo patirties darbų pristatymas, mokytojų vedamos atviros pamokos su mokiniais: „Intensyvi fleitos pamoka“ (demonstruotas video įrašas su mokinės konkursinės programos atlikimu, mokyt. A. Nikžentaitienė, koncertmeisterė S. Krečkauskienė), „Ansamblinio grojimo įgūdžių formavimas” (mokyt. J. Snudaitienė), kūrybinės  vaizduotės skatinimas ansambliniame muzikavime” (mokyt. Z. Sivakova).

Renginio metu seminaro praktikumo auditorija ne tik stebėjo atviras mokytojų pamokas, vaizdo įrašą, bet ir aktyviai dalyvavo diskusijose, nuoširdžiai ir betarpiškai bendraudami, dalijosi savo metodine darbo patirtimi.

Džiuljeta Banienė, Ariogalos skyriaus vyresnioji mokytoja   

Skip to content