Menu Close

“Šį žiemos vakarą”

“Dangaus muzika dvasioje skamba vis naujai ir naujai apie žodį, kurs pasaulį paėmęs ant rankų Dangaus Tėvui šventam paaukojo. Vaikeliu jis atėjo pasaulin, bet pasaulis pažint nenorėjo visų amžių išganymo Saulės, tarp valdovų – Aukščiausio Valdovo. Dar šiandien nevėlu jį priimti – tik drąsiau savo širdis atverkim…Vis garsiau ir garsiau aidi žingsniai. Jis artėja. Pasmerks ar išteisins”

Šiais žodžiais kreipėsi mokytoja Eugenija Kumpikevičienė į susirinkusius tą žiemos vakarą, kai meno mokykloje buvo surengtas dainavimo ir muzikos teorijos kalėdinis vakaras- koncertas.

Koncertui mokinius ruošė mokytojai: Eugenija Kumpikevičienė, Valdemara Dauknaitė, Alfonsas Rukas, Eligija Dobilaitienė, koncertmeisterė – Saulė Krečkauskienė, eiles skaitė  Gita Gliaudytė.

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e8 e7

 

 

Skip to content