Menu Close

Skelbiame 2021/2022 m. m. mokinių priėmimą

RASEINIŲ MENO MOKYKLA

skelbia 2021/2022 m. m. mokinių priėmimą į vaikų formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo programas mokytis šių dalykų: chorinio dainavimo, solinio dainavimo, akordeono, fortepijono, smuiko, klarneto, saksofono, eufonijos, fleitos, trimito, teatro, dailės (nuo 7 m.), šokio (nuo 8 m.), gitaros (nuo 8 m.).

ARIOGALOS SKYRIUJE – akordeono, fortepijono, saksofono, klarneto, smuiko, dailės, šokio (nuo 7 m.).

VIDUKLĖS SKYRIUJE – saksofono, klarneto (nuo 7 m.).

ŠILUVOS SKYRIUJE – trimito, trombono, eufonijos, tūbos (nuo 7 m.).

Prašymai direktoriaus vardu siunčiami el. paštu raseiniumenomok@gmail.com arba atnešami į mokyklą iki 2021 m. gegužės 29 d. (dėl karantino terminas gali būti pratęstas).

Dėl mokinių gebėjimų patikrinimo datos informaciją skelbsime mokyklos svetainėje https://www.raseiniumenomokykla.lt ir individualiai pagal prašyme pateiktus kontaktus.

Telefonai pasiteirauti: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raseinių meno mokykloje – 8 602 71 775, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ariogalos skyriuje – 8 684 82 018.

Prašymas priimti mokytis

Skip to content