Menu Close

Šokio skyrius

1994 m. Raseinių meno mokykloje mokytojo Rimanto Turčinsko iniciatyva buvo įsteigta choreografijos klasė. Vėliau dirbo mokytoja Kristina Mataitytė, nuo 2005 metų rugsėjo mėnesio dirba šokio mokytoja Aušra Jukilaitienė.

Šiuo metu  mokykloje mokosi  25 mokiniai. Vaikai įgyja lietuvių liaudies sceninio šokio, sportinio šokio bei šiuolaikinio šokio pagrindų. Šokio skyriaus mokiniai, susibūrę į šokių kolektyvą „NUOTAIKĖLĖ“, yra aktyvūs rajono renginių „Po senolių pastoge“, “Šokio vizija“, koncertų dalyviai. Moksleiviai šoko respublikiniuose šokių festivaliuose „Aitvaras“ (2006, 2007, Kelmė), ,,Draugystės tiltai“ ( 2007,2008 Kaunas). Respublikinis festivalis „Pusiaukelė“ organizuotas Raseiniuose mokytojos A. Jukilaitienės iniciatyva ir vyksta kiekvienais metais Raseinių kultūros centre.

Prie mokyklos pučiamųjų orkestro (vadovas A. Rukas) yra susibūrusi merginų šokių grupė (vadovė A. Jukilaitienė). Pučiamųjų orkestrą su šokėjomis galima pamatyti daugelyje renginių, žygiuojant miesto bei rajono miestelių gatvėmis. Kolektyvas  yra dalyvavęs Dūdų šventėje (2008, Mažeikiai), Respublikinėse dainų šventėse (2005, 2007),  ruošiasi ir Lietuvos tūkstantmečio dainų šventei „Amžių sutartinė“, kurioje mokytojai A. Jukilaitienei patikėta sukurti ir paruošti šokio kompoziciją pagal Kazio Daugėlos kūrinį „Grokim, šokim ir dainuokim“. Šokio kompozicija buvo pristatyta 2009 metų tūkstantmečio Dainų šventėje „Amžių sutartinė“ koncertuose „Vario audra“ ir „Dainų dienoje“.

2009 mokslo metais  susidarė 3 šokio klasės ir mokėsi 47 mokiniai. Taip pat meno mokyklos mokiniai renkasi šokį kaip papildomą dalyką. Didelis būrys šokėjų kolektyve „NUOTAIKĖLĖ“ dalyvauja rajoniniuose renginiuose „Šokio vizija“, Raseinių krašto talentai, miesto ir valstybinėse šventėse: rudens, Užgavėnių, eglės įžiebimo šventėje, meno mokyklos organizuojamuose renginiuose. Respublikiniuose festivaliuose „Šitam dideliam būry“ (2009 Jonava, 2013 Klaipėda,), “Draugystės tiltai” (kiekvienais metais Kaune), „Pusiaukelė“ (2010, 2012, 2014, 2015 Raseiniai). Merginų šokių grupė prie pučiamųjų orkestro pasididžiavimas miesto šventėse, paraduose. Taip pat nuolatinės dainų švenčių dalyvės (2009, 2012, 2014)

2016 metais meno mokyklos šokių kolektyvas „NUOTAIKĖLĖ“ minėjo 10 metų darbo veiklos sukaktį.

Nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. Aušra Jukilaitienė nedirba.

pirmokai 2tre_iokai 2         

Skip to content