Menu Close

Tarptautinis festivalis Ariogaloje

2017 metų spalio 19-20 d. Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje vyko tarptautinis meno ir muzikos mokyklų, jų filialų, skyrių jaunųjų atlikėjų festivalis „Draugų vasara – 2017“.

Pirmąją festivalio dieną atvyko svečiai iš Latvijos Respublikos Liepojos ir  Kaliningrado srities Slavsko miestų. Svečiai domėjosi mokykla, bendravo su mokiniais ir mokytojais. Kavinėje „Arka“ refleksijos metu diskutavome.

 Spalio 20 d. prasidėjo renginys, kurį organizavo Ariogalos skyriaus mokytojų grupė,  direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas (festivalio koordinatorius), Džiuljeta Banienė (festivalio sumanytoja ir meno vadovė), Danutė Nedzinskienė (vyresnioji mokytoja ir festivalio organizatorė), Alina Skirmantaitė-Ivoškienė (renginio vedėja), Lijana Raginskienė ir  Renata Lauraitytė (scenografija, grafinis dizainas).

Iš viso dalyvavo šešiasdešimt penki jaunieji atlikėjai: Latvijos, Rusijos Federacijos ir Lietuvos miestų bei miestelių: Šakių, Garliavos, Dusetų (Zarasų rajono), Raseinių meno mokyklų bei jų skyrių (Šiluvos, Ariogalos), Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos. Mokinius festivaliui parengė dvidešimt trys mokytojai: Dzintars Beitāns, Evita Būmerte, Laima Sveile, Julija Korjakovska (Liepājas mūzikas, mākslas un dizainas vidusskola, Latvijos Respublika), Anatolii Zakharov, Liliia Nikeeva (Kaliningrado srities Slavsko vaikų muzikos mokykla, Rusijos Federacija), Regina Gadliauskienė, Juozas Švedas (Zarasų rajono Dusetų meno mokykla), Violeta Traškevičienė (Garliavos meno mokykla), Bronislava Bajoriūnaitė (Šakių rajono meno mokykla), Aušra Klovaitė Berezinienė, Jurgita Lapienytė (Kauno 1-oji muzikos mokykla), Lukas Katinas (Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija), Jolita Oržekauskaitė (Raseinių meno mokyklos Šiluvos skyrius), Jolanta Turčinskienė, Laisvida Juodytė, Asta Nikžentaitienė, Valdemara Dauknaitė, Vaidas Dabžanskis (Raseinių meno mokykla), Danutė Nedzinskienė, Arūnas Krištapavičius, Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Džiuljeta Banienė  (Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyrius). Festivalyje skambėjo lietuvių bei užsienio šalių kompozitorių muzika bei liaudies dainų ir šokių melodijos. Koncertavo jaunieji pianistai solistai, akordeonininkai solistai, trys fortepijoniniai duetai (keturiomis rankomis), keletas instrumentinių pučiamųjų, akordeonininkų, kamerinių, vokalinių ansamblių, dainavo solistė. Gerų emocijų suteikė ir maloniai nustebino iš Slavsko miesto atvykęs balalaikininkas. Koncerto programą baigė svečias iš Liepojos (Latvijos Respublikos), smuiko mokytojas ir profesionalus atlikėjas Dzintars Beitāns. Jis visiems  dalyviams bei svečiams dovanojo keletą pjesių, skirtų šiam festivaliui.

Renginį vedė vyresnioji mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė ir mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas. Jie nuoširdžiai padėkojo festivalio rėmėjams už paramą, įgyvendinant šį projektą: Raseinių rajono Savivaldybei – pagrindinei festivalio globėjai, Lietuvos Seimo nariams Arvydui Nekrošiui,  Vidai Ačienei, LS nario Arvydo Nekrošiaus pavaduotojui Kęstučiui Užemeckui, Savivaldybės Tarybos nariams – Matui Skamarakui, Linui Bielskiui, UAB „Danspin“  direktoriui Rosvaldui Kunickui, Lpromo.lt, UAB Trademax – tarptautinės reklamos kompanijai (Vilnius), UAB Camira Fabrics – direktoriui Ovidijui Šidiškiui, festivalio partneriams –  Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijai „Nemunas“, Ariogalos miesto seniūnijai, individualios įmonės „Arka“ savininkams Juozui ir Vaidai Skamarakams, UAB „Ariogalos statyba“ direktoriui Arvydui Bulzgiui, UAB „Daista“ direktoriui Dainiui Šadauskui, individualios įmonės „Palonas“ vadovui Vytautui Juškevičiui, individualios įmonės savininkei Dijanai Penkauskienei, verslininkams Kęstučiui ir Jūratei Krištopaičiams, individualios įmonės valgyklai „Rūta“ savininkei Nijolei Vitkauskienei, VšĮ Lietuvos šachmatų mokyklai.

Šio festivalio tikslas – skatinti ir tęsti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio šalių meno, muzikos mokyklų ir jų skyrių, plėtojant mokinių saviraiškos galimybes, bendrakultūrines kompetencijas.

Po iškilmingo tarptautinio festivalio pradžios paskelbimo sveikinimo žodis buvo suteiktas Raseinių rajono savivaldybės merui Algirdui Griciui, vicemerei Gitanai Rašimienei. Jie nuoširdžiai pasveikino visus atvykusius renginio dalyvius, palinkėjo sėkmės jauniesiems atlikėjams, iškilmingai įteikė šio projekto organizatoriams padėkas ir gėles.

Vėliau sveikinimus tęsė Lietuvos Seimo nario Arvydo Nekrošiaus pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyresnioji specialistė Regina Vasiliauskienė, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnas Saulius Buividas, gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, Raseinių rajono Tarybos narys Linas Bielskis, UAB „Camira Fabrics“ deleguota atstovė Sandra Turčinskienė, Raseinių meno mokyklos pavaduotojai ugdymui Rita Krikštanienė ir Benediktas Siliūnas.

Visi tarptautinio renginio atlikėjai buvo apdovanoti Raseinių meno mokyklos padėkos raštais bei rėmėjų įsteigtomis atminimo dovanomis, kurias įteikė Raseinių meno mokyklos pavaduotojai ugdymui Rita Krikštanienė ir Benediktas Siliūnas.

Festivalio pabaigoje buvo suteiktas žodis svečiams, atvykusiems pirmą kartą iš Kaliningrado srities, Rusijos Federacijos. Padėkos žodžius tarė Slavsko muzikos mokyklos direktorė Jelena Batorshina ir atminimui Ariogalos skyriaus mokytojų kolektyvui dovanojo muzikinį laikrodį.

Svečiai ir renginio dalyviai po koncerto pabendravo prie kavos ar arbatos puodelio, pasivaišino saldumynais, buvo dėkingi už puikiai organizuotą renginį.

Džiuljeta Banienė, Ariogalos skyriaus mokytoja

Skip to content