Menu Close

Tarptautinis festivalis Ariogaloje

2017 metų kovo dvidešimt ketvirtą dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo koncertų salėje vyko pirmasis tarptautinis meno ir muzikos mokyklų filialų jaunųjų pianistų festivalis „Skambioji pjesė-2017“.

Festivalio pradžios užuomazga galima būtų laikyti 2010 ir 2012 metais vykusius fortepijono klasės renginius – pjesių popietę bei konkursą „Skambioji pjesė“.  Šiandien šis renginys tampa jau tradiciniu ir galime džiaugtis pirmuoju tarptautiniu festivaliu, kurį  šiais metais organizavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas. Organizacinė mokytojų grupė – Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas (festivalio koordinatorius), Džiuljeta Banienė (festivalio sumanytoja ir meno vadovė), Alina Skirmantaitė (festivalio scenarijaus autorė bei renginio vedėja), Kristina Grockytė (scenografija, grafinis dizainas) – džiaugėsi pavykusiu renginiu, virtusiu puikia švente.

Šiame renginyje dalyvavo trisdešimt du jaunieji pianistai ir jų mokytojai atvykę iš Užsienio respublikų (Lenkijos, Estijos, Latvijos) ir Lietuvos miestų bei miestelių: Garliavos, Pakruojo, Šakių, Raseinių meno mokyklų bei jų filialų (Raudondvario, Šiluvos, Ariogalos), Kauno 1-osios ir Miko Petrausko muzikos mokyklų. Mokinius festivaliui parengė dvidešimt trys mokytojai: Tatjana Tsitovitš (Marjama Muusika ja Kunstikool), Liga Opincane (Kekava Music School), Robert Gorgon, Ireneusz Wereda, Wilhelm Taraszkiewicz, Artur Žuchowski (Panstwowa Szkola Muzyczna I i II st. imeni Andrzeja Krzanowskiego w Mlawie), Natalija Chrapačienė, Skirma Andreliūnienė (Pakruojo Juozo Pakalnio meno mokykla), Skaidrė Maldonienė, Rasa Motiejūnienė (Garliavos meno mokykla), Alma Pliurienė (Garliavos meno mokyklos Raudondvario filialas), Bronislava Bajoriūnaitė (Šakių rajono meno mokykla), Gintvilė Samajauskienė, Laima Ona Stanaitienė (Šakių meno mokyklos Gelgaudiškio filialas), Aušra Klovaitė Berezinienė (Kauno 1-oji muzikos mokykla), Angelė Dumčiuvienė (Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla), Jolita Oržekauskaitė (Raseinių meno mokyklos Šiluvos filialas), Jolanta Sederevičiūtė, Gintarė Gudaitienė, Saulė Krečkauskienė (Raseinių meno mokykla), Alina Skirmantaitė, Džiuljeta Banienė (Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas).

Renginį vedė vyresnioji mokytoja Alina Skirmantaitė lietuvių, anglų kalbomis, o mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas kreipėsi į  auditoriją lietuvių, anglų, rusų bei lenkų kalbomis. Jis nuoširdžiai pasveikino atvykusius svečius, klausytojus, mokinių tėvelius. Padėkojo festivalio rėmėjams už paramą, įgyvendinant šį projektą: Raseinių rajono Savivaldybei – pagrindinei festivalio globėjai, Lietuvos Seimo nariui Arvydui Nekrošiui ir jo pavaduotojui Kęstučiui Užemeckui, Raseinių Kredito Unijai, UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“ direktoriui A. L. Masaičiui, „Agroaves Group“ Žemės ūkio kooperatyvui ir valdybos pirmininkui Jonui Jagminui, UAB „Inkubas“ verslininkams Juliui ir Janinai Petkevičiams, individualios įmonės „Arka“ savininkams Juozui ir Vaidai Skamarakams, UAB „Rimdalė“ verslininkams Rimui ir Daliai Čeičiams, UAB „Ariogalos statyba“ direktoriui Arvydui Bulzgiui, UAB „Profsta“ direktoriui Dainiui Šadauskui, individualios įmonės „Palonas“ vadovui Vytautui Juškevičiui, individualios įmonės savininkei Dijanai Penkauskienei, verslininkui Linui Bielskiui ir verslininkei A. Žilienei.

Šio festivalio tikslas –  skatinti ir tęsti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio šalių meno, muzikos mokyklų ir jų filialų, plėtojant mokinių saviraiškos galimybes, bendrakultūrines kompetencijas.

Renginio koncertinę programą papuošė įspūdingas Raseinių meno mokyklos teatro „Svajoklis“ jaunųjų aktorių pantomimos grupės pasirodymas (mokytoja ekspertė Albina Damašauskienė), kuri iškilmingai paskelbė tarptautinio festivalio pradžią.

Sveikinimo žodis buvo suteiktas Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojai Gitanai Rašimienei. Ji nuoširdžiai pasveikino visus atvykusius renginio dalyvius su šia puikia švente Ariogaloje, palinkėjo sėkmės jauniesiems pianistams, iškilmingai įteikė šio projekto organizatoriams mero padėkas.

Po to sveikinimo žodį tarė Raseinių meno mokyklos direktorė Albina Damašauskienė. Ji  palinkėjo jauniesiems atlikėjams gražaus muzikavimo, sėkmės, puikios nuotaikos, festivalio organizatoriams ir mokytojui Arūnui Krištapavičiui įteikė padėkos raštus.  

Vėliau sveikinimus tęsė, džiugiomis akimirkomis dalinosi Lietuvos Seimo nario Arvydo Nekrošiaus pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, Raseinių meno mokyklos pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas.

Festivalyje skambėjo kompozitorių: F. Burgmiuller, M. Mier, K. Chačaturian, W. Gillock, P. Wedgwood, M. K. Oginski, C. J. Majevskio, A. Byzov, O. Merikanto, V. Kapral, E. Kapp, K. Jenkis, B. Dvariono, A. Žilinskio, S. Žentelio, D. Alexander, K. Gurlitt, F. Nowowiejski, L. Gabral, V. Barkausko  muzika. Koncertavo per dvidešimt  jaunųjų pianistų solistų, aštuoni fortepijoniniai duetai (keturiomis rankomis) ir vienas fortepijoninis ansamblis (aštuoniomis rankomis). Koncerto programą baigė svečias iš Mlavos (Lenkija), mokytojas ir kompozitorius Artur Žuchowski. Jis mūsų mokyklai dovanojo savo kūrybos kompoziciją „Vocalisations“, skirtą šiam festivaliui.

Visi tarptautinio renginio atlikėjai buvo apdovanoti Raseinių meno mokyklos padėkos raštais ir atminimo dovanomis.  

Koncerto pabaigoje gausiais aplodismentais buvo padėkota mokytojams už mokinių parengimą festivaliui ir įteikti padėkos raštai, kuriuos įteikė Benediktas Siliūnas ir festivalio meno vadovė (žaismingai pavadinta „Mama festival“) Džiuljeta Banienė. Svečiai ir renginio dalyviai po koncerto turėjo galimybę susipažinti, šiltai pabendrauti, papietauti kavinėje „Arka“. Renginio dalyviai buvo dėkingi organizatoriams už nuostabų laiką, praleistą mūsų mokykloje, neįkainojamus įspūdžius, mielas ir šiltas akimirkas. 

Vakare kavinėje „Arka“ vyko tarptautinio festivalio tęsinys – refleksija bei diskusijos su svečiais, atvykusiais iš Lenkijos, Latvijos ir Estijos respublikų. Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo mokytojai, kviestiniai svečiai turėjo galimybę susipažinti su šių šalių mokyklų struktūra, jų veikla. Vakaro šventę įvairiomis (rusų, anglų, lenkų) kalbomis vedė ir vertėjavo Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas. Mokyklas pristatė atvykę meno bei muzikos mokyklų vadovai Wilhelm Taraszkiewicz (Lenkija), Maiu Linnamagi (Estija) ir mokytoja Liga Opincane (Latvija). Buvo demonstruojamos skaidrės, pasakyti nuoširdūs padėkos žodžiai, apsikeista atminimo dovanomis bei suvenyrais.

Lenkų muzikos mokyklos direktoriaus W. Taraszkiewicz atminimo suvenyras – paveikslas, vaizduojantis jaunąjį pianistą prie fortepijono, buvo ypač prasmingas mokyklai. O nuoširdus palinkėjimas, kad kitas tarptautinis renginys džiugintų jaunuosius pianistus, skambinant prie tikro fortepijono arba rojalio, suteikė viltį,  kad ši mūsų svajonė išsipildys.

Džiuljeta Banienė, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja

 

 

 

Skip to content