Menu Close

Viduklės skyrius

Raseinių meno mokyklos Viduklės skyrius (filialas) įkurtas 1992 metais.

Jo iniciatorė – šviesios atminties mokytoja Liudvika Skimutienė. 1992–2009 metais ji mokė vaikus kankliuoti, skambinti fortepijonu, solfedžiuoti. L.Skimutienė vadovavo folkloro ansambliui „Taduja“. Tai ilgametę koncertinę patirtį turėjęs kolektyvas, puoselėjęs ir propagavęs lietuvių liaudies muzikavimo tradicijas ne tik šalyje, bet ir užsienyje. Kolektyvas sėkmingai pasirodydavo Tarptautiniame tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje ,,Klonių aidai”.

1999–2001 metais grojimo fotepijonu, muzikos istorijos mokė mokytoja Jolita Oržekauskaitė.

Nuo 2003 metų įkurta pučiamųjų klasė. Mokoma groti klarnetu, saksofonu, trimitu, tūba. Pučiamųjų klasei vadovauja mokytojas Vidmantas Kveselis.  Nuo antrųjų mokslo metų mokiniai groja ansamblinius kūrinius (duetai, trio). Bėgant metams, didėjant mokinių skaičiui, įkurtas pučiamųjų instrumentų orkestras. Kadangi Raseinių meno mokyklos Viduklės skyrius darbą tęsė po Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos stogu, jį siejo glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su šia gimnazija. Mokiniai papildė gimnazijos renginius, meninių kolektyvų gretas (vokaliniai ansambliai, kaimo kapela, choras). Dalyvauta renginiuose, skirtuose Padėkos dienai ir Motinos dienai. Orkestras dalyvavo ir Viduklės miestelio, seniūnijos, rajono renginiuose. Pučiamųjų skyrius nuolat bendrauja su Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos saksofono mokytoju metodininku Raimundu Simanavičiumi. Dalijamasi darbo patirtimi, metodine literatūra, natomis.

Nuo 2006 metų mokytoja Sigita Grubliauskaitė veda solfedžio pamokas, moko pasirenkamo fortepijono.

2009-2018 metais groti fortepijonu moko vyresnioji mokytoja S.Grubliauskaitė. Dalintasi gerąja darbo patirtimi su Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus mokytojais ir mokiniais bei kitomis Lietuvos meno, muzikos mokyklomis. Mokiniai dalyvavo Ariogalos skyriaus organizuotuose renginiuose: I respublikiniame meno ir muzikos mokyklų skyrių jaunųjų pianistų ir atlikėjų festivalyje „Skambioji pjesė – 2013“, I respublikiniame meno ir muzikos mokyklų skyrių jaunųjų atlikėjų kamerinio muzikavimo festivalyje „Vaivorykštės juosta – 2014“, II respublikiniame meno ir muzikos mokyklų skyrių jaunųjų pianistų ir atlikėjų festivalyje „Skambioji pjesė – 2015“. Tai puiki galimybė kiekvienam dalyviui koncertuoti, įgauti sceninės patirties, atskleisti atlikėjo individualumą.

Solfedžio pamokose skatinamas vaikų kūrybiškumas, saviraiška. 2013 metais mokiniai dalyvavo mokinių savos kūrybos pjesių popietėje-koncerte „Mano garsų pasaulis“, kuris vyko Raseinių meno mokykloje.

Viduklės skyriuje kryptingai puoselėjamas ne tik solo, bet ir kolektyvinis jaunųjų atlikėjų muzikavimas. Taip mokiniai mokosi bendravimo ir bendradarbiavimo.

Kiekvienais metais Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos koncertų salėje vyksta Raseinių meno mokyklos Viduklės skyriaus mokinių kalėdiniai ir pavasario koncertai, skirti mokinių tėveliams, seneliams, draugams ir visiems muzikos meno gerbėjams.

Nuo 2018-2019 m. m. pučiamaisiais instrumentais moko groti vyresnysis mokytojas Vidmantas Kveselis, solfedžio ir pasirenkamo dalyko fortepijono vyresnioji mokytoja Rita Krikštanienė, mokytoja metodininkė Jolita Oržekauskaitė.

Nuo 2019 m. sausio mėnesio mokytoja Jolita Oržekauskaitė nedirba.

Atnaujinta: 2019 01 24

    

 

   

 

      

Skip to content