Menu Close

Viešnagė Mlavos mieste

   Siekdami stiprinti tarpusavio santykius ir draugystę, atsižvelgiant į demokratines permainas Europoje, Raseinių ir Mlavos miestai užmezgė oficialius susidraugavusių miestų ryšius. Tarp abiejų miestų  pasirašytos bendradarbiavimo sutartys šiose srityse: ūkio, savivaldos, kultūros, švietimo, turizmo ir sporto.

Nuo 2002 metų Raseinių meno mokykla užmezgė  bendradarbiavimą  su Mlavos miesto muzikos mokyklomis. Tais metais (2002) pirmą kartą Meno mokyklos moksleiviai ir mokytojai, atstovaujami direktoriaus Gintauto Grigaliaus, išvyko į Lenkijos respublikos Mlavos miestą. Dalyvavo šio miesto Nepriklausomybės dienos paminėjimo šventėje. Turėjo galimybę viešai koncertuoti miesto gyventojams. Vėliau su koncertine misija šio miesto muzikos mokyklų moksleiviai kartu su mokytojais lankėsi Raseinių meno mokykloje ir Ariogalos filiale.

2016 metų rugsėjo 1 dieną meno mokyklos direktorė Albina Damašauskienė gavo oficialų iškvietimą iš Mlavos miesto (Mazovijos vaivadija) Burmistro Slavomir Kovalevski ir Nacionalinės Andžėjaus Kžanovskio vardo  muzikos mokyklos direktoriaus Vilhelmo Taraškievič. Kvietime buvo rašoma apie vizitą Lenkijoje, kuris stiprintų bendradarbiavimą, kultūrinį dialogą tarp giminingų miestų muzikos bei meno mokyklų.

Šio projekto sumanytojas,delegacijos vadovas ir vertėjas buvo Raseinių meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas. Kelionę organizavo kartu su dabartine Raseinių meno mokyklos direktore Albina Damašauskiene. Programą organizuoti ir įgyvendinti Mlavos mieste padėjo savivaldybės užsienio reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnieška Puzio Dembska, civilinių reikalų skyriaus vedėja Mažena Lipinska.

Keturių dienų vizitas į Lenkijos Respubliką buvo numatytas nuo rugsėjo 29 dienos iki spalio 2 dienos. Į koncertinę išvyką vyko meno mokyklos mokytojai: Albina Damašauskienė (teatro „Svajoklis“ vadovė ir koncerto Mlavos mieste režisierė), Jolanta Turčinskienė (vyresnioji mokytoja), Saulė Krečkauskienė (koncertmeisterė, vyresnioji mokytoja), Vaidas Dabžanskis (vyresnysis mokytojas) ir Džiuljeta Banienė (Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja). Meno mokyklą koncerte reprezentavo jaunieji atlikėjai, mažieji muzikos šviesuliai: Danielė Aleksaitė, Emilija Bagdonaitė, sesutės Lyja ir Vėja Germanavičiūtės, Emilija Maciukevičiūtė, Emilija Pečiulaitytė, Gabija Unikytė, Justina Žemaitytė, Mindaugas Žiūkas, Simas Batavičius, Agnetha Daniela Maslauskaitė, Viktorija Bendžiūtė, Evelina Dubauskaitė (Ariogalos filialas) ir Paulina Veličkaitė (Ariogalos filialas).

Koncertinė kelionė buvo suplanuota pagal numatytą programą. Pirmąją dieną keliauninkai, atvykę į Mlavos miestą, apsigyveno pensionate „Pas Tomuką“. Vėliau,  vedami gido, vaikščiojo po miesto įžymias istorines vietas, žydintį rudenėjantį parką, stebėjo foto plenero parodos eksponatais pasipuošusį miestą,  linksmai klegėdami fotografavosi.

Antroji diena buvo svarbi visiems kelionės dalyviams: delegacijos lankymasis pas Mlavos miesto burmistrą Slavomirą Kovalevskį, susipažinimas su Nacionalinės muzikos mokykla – direktoriumi, pedagogais,  pasirengimas koncertui ir susitikimas su miesto bendruomene. Susitikimas su miesto žymiausiu žmogumi – burmistru padarė didelį įspūdį, nes visi buvo sutikti ypač šiltai ir nuoširdžiai. Visą šį laiką buvome lydimi Mlavos miesto savivaldybės darbuotojos Agnieškos P. Dembskos. Burmistras pasakojo apie miesto įkūrimo istoriją, savivaldybės pirmuosius burmistrus, šių dienų miesto perspektyvas. Su Raseinių meno mokyklos direktore A. Damašauskiene pasikeitė atminimo suvenyrais. Atminčiai visi įsiamžino bendrai nuotraukai. Burmistras nuoširdžiai atsisveikino, visiems dėkojo už apsilankymą, apgailestavo, kad negalės dalyvauti mūsų koncerte muzikos mokykloje.

Vakare į Mlavos miesto Nacionalinės muzikos mokyklos koncertų salę rinkosi miesto bendruomenė. Čia įvyko iškilmingas Raseinių meno mokyklos mokinių bei mokytojų koncertas „Muzikos magija“ (vadovė Albina Damašauskienė, režisierė Akvilė Damašauskaitė). Koncertą vedė ir etiudus vaidino jaunieji teatro „Svajoklis“ aktoriai: Simonas Batavičius, Agnetha Daniela Maslauskaitė ir Viktorija Bendžiūtė. Klausytojus pasveikino kompozitorių Leonido ir Dianos  Moisejenkų „Linksmasis maršas“ bei „Navatna polka“kūriniais, kuriuos atliko instrumentinis ansamblis (vadovė J. Turčinskienė). Koncerte skambėjo dainos, kurias atliko sesutės Lyja ir Vėja Germanavičiūtės (ruošė Audrius Germanavičius), solistė Emilija Bagdonaitė (ruošė mokytoja Stanislava Vežbavičienė), grojo kamerinis sesučių ansamblis (mokytoja Jolanta Turčinskienė, Laisvida Juodytė), akordeonininkas Mindaugas Žiūkas (mokytoja Zita Žemaitienė), fortepijoninis duetas – Evelina Dubauskaitė ir Paulina Veličkaitė (mokytoja Džiuljeta Banienė), mokytojų instrumentinis trio (mokytoja J. Turčinskienė, S. Krečkauskienė, V. Dabžanskis). Koncerto programą vainikavo finalinis instrumentinio ansamblio ir jaunųjų aktorių pasirodymas, kurio metu buvo ištiesti ir surišti įvairiaspalviai kaspinai, simbolizuojantys Lenkijos ir Lietuvos vėliavas. Tai buvo atlikta taip subtiliai, iškilmingai, pakiliai. Ši akimirka buvo jaudinanti, žiūrovai net verkė. Skambant  D. Nasch „Varijacijų“ muzikai ant lininių rankšluosčių buvo įnešti duonos kepalai ir įteikti Mlavos miesto burmistro pavaduotojai Janinai Budzichovskai ir Nacionalinės muzikos mokyklos direktoriui Vilhelmui Taraškievič. Po to pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri sąlygoja ir nustato bendradarbiavimo pagrindus tarp Raseinių meno mokyklos (Lietuvos Respublika) ir Nacionalinės Andžėjaus Kžanovskio vardo muzikos mokyklos Mlavos mieste (Lenkijos Respublika). Tai jaunųjų muzikantų mainai, bendri kultūriniai, muzikiniai projektai, pedagogų bendradarbiavimas ir pasidalijimas metodine patirtimi. Renginiui baigiantis mokyklų vadovai A. Damašauskienė ir V. Taraškevič pagarbiai pasikeitė atminimo dovanomis.

Ilgai buvo aptarinėjami įspūdžiai, netilo kalbos. Vakare visų laukė iškilminga vakarienė.

Kitomis viešėjimo Lenkijoje dienomis delegacija lankėsi miesto istorijos muziejuje, filmo „Mlavos mūšis“ peržiūroje, kino teatre žiūrėjo meninį filmą „Karalystė“ (kuriame kalbama apie žmogaus įsikišimą į gamtą ir galimas pasekmes gamtoje),  lankėsi prie gynybinės Mlavos miesto linijos (paminklo karvedžiui Piechurai), Žydų kapinėse, Kalkovco kalvoje, maudėsi miesto baseine.

Visą viešėjimo laiką džiugino puikus, saulėtas rudens oras, pakili nuotaika. Atsisveikinti ir išlydėti mus atvyko Mlavos miesto savivaldybės darbuotoja Mažena Lipinska, kuri mokytojams ir moksleiviams įteikė atminimo dovanas bei perdavė burmistro S. Kovalevski palinkėjimus.

Tikime, kad užsimezgusi draugystė tarp giminingų miestų bendruomenių augs ir stiprės.

Nuoširdžiai dėkingi už paramą, įgyvendinant šį projektą, UAB „Danspin“ direktoriui Rosvaldui Kunickui ir kitiems rėmėjams.

Džiuljeta Banienė,

 Ariogalos filialo vyresnioji mokytoja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 24dsc_1072dsc_1233

Skip to content